ММС

вонредна состојба

Законот во ниту еден случај, ниту во вонредна состојба не ги ослободува од одговорност лицата кои ја злоупотребиле позицијата, вели Ивановска

Весна Крстева