Најнови вести:
ТВ Вис – Емитувањето ќе се врши во Недела од 17:30 часот до 19:30 часот и реприза во Вторник од 06:00 часот до 08:00 часот.
ТВ Здравкин – Емитувањето ќе се врши во Недела од 11:00 часот до 13:00 часот, прва реприза во Вторник од 13:00 часот до 15:00 часот и во Петок од 22:30 часот до 00:30 часот.
ТВ КТВ – Емитувањето ќе се врши во Недела од 16:00 часот до 18:00 часот, реприза во Вторник од 12:00 часот до 14:00 часот, втора реприза Четврток од 15:00 часот до 17:00 часот.
ТВ М – Емитувањето ќе се врши во Понеделник од 13:00 часот до 15:00 часот и реприза во Вторник од 06:00 часот до 08:00 часот.
ТВ Плус – Емитувањето ќе се врши во Недела од 11:00 часот до 13:00 часот, реприза во Вторник од 13:00 часот до 15:00 часот и втора реприза Петок од 22:30 часот до 00:30 часот.
ТВ Кисс Менада – Премиерно емитување сабота од 22:30 до 00:30 часот и реприза во недела од 09:30 до 11:30 часот.
ТВ Протел – Премиерно емитување понеделник од 15:00 до 17:00 часот и четврток од 15:00 до 17:00.
ТВ Глоби – Премиерно емитување во сабота во 19:30
ТВ Канал 8 – Премиерно емитување во недела од 11:40 до 13:40 и реприза во вторник од 22:30 до 00:30.
adbanner