ММС

Гоце Делчев

Во Софија некогаш немало дилеми: „Гоце Делчев е еден од најголемите синови на македонскиот народ, кој ги обедини првиот и вториот Илинден“

Љупчо Шатевски
1x1