Услови за преземање содржини

Бесплатно преземање на содржини од Македонски Медиа Сервис (ММС) надвор од овие услови е дозволено само во непосреден договор со Македонски Медиа Сервис.


Дозволено е бесплатно преземање на вести од Македонски Медиа Сервис (ММС), само под следните услови:


- Дозволено е да се преземе најмногу 25 % од содржината на текстот.


- На крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целиот текст прочитајте го тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (објави) линк до оригиналниот текст на Македонски Медиа Сервис (ММС).


- Ако текстот е потпишан од конкретен автор од Македонски Медиа Сервис (ММС), во преземениот текст задолжително треба да се наведе името и презимето на авторот.


- Насловот на текстот задолжително треба да почне со зборот „ ММС “ и со интерпункцискиот знак две точки (на пример, "ММС: Ќе ми недостига гушкањето, отворено со Самир Љума").


- Дозволено е да се преземат најмногу пет содржини дневно.


- Преземање на видеа и фотографии е дозволено само во договор со Македонски Медиа Сервис (ММС).


Тој што ќе објави содржина (вест, извештај или друг напис) надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на Македонски Медиа Сервис (ММС) да му исплати надомест од 6.000 денари за една содржина.


Тој што ќе објави видео или фотографија надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на Македонски Медиа Сервис (ММС) да му исплати надомест од 12.000 денари за едно видео или една фотографија.


За прекршувања на овие услови, Македонски Медиа Сервис (ММС)го овластува својот правен застапник да презема законски мерки спрема прекршителите.

adbanner