ММС

претставки

Сакаме да им влееме доверба на граѓаните, ние сме им сојузници во борбата за еднаквост: Со Игор Јадровски за функционирањето на новата Комисија за заштита од дискриминација

Вања Мицевска