ММС

боледување

Додека чекаат за тестирање болните на боледување со „друга дијагноза“ од матичниот, контактите на позитивните отсутни од работа со решение за изолација

Teodora Noveska
1x1