Впишувањето на листата на светско наследство во опасност не треба да се доживува како санкција – Министерството за култура се изјасни за состојбата со Охридскиот регион

Спојот на природните феномени од светска важност со квалитетот и разновидноста на културните вредности и духовното наследство, го прават Охридскиот регион вистински посебен – нотираше во 2019 година, советодавното тело за природно наследство ИУЦН при Центарот за светско наследство на УНЕСКО. Овој регион кој ги опфаќа Охрид, Струга, Дебарца и еден дел од албанска страна … Продолжи со читање Впишувањето на листата на светско наследство во опасност не треба да се доживува како санкција – Министерството за култура се изјасни за состојбата со Охридскиот регион