Измените и дополнувањата на Законот за спречување на корупцијата, треба да ја зајакнат ефикасноста и независноста на Државната комисија за спречување на корупцијата

Габриела Додевска