ММС

Македонски Медиа Сервис(ММС) е трговско друштво одновано 2008година. Основна дејност на Македонски Медиа Сервис е продукција на мултимедијални содржини, кои се објавуваат преку основниот информативен портал www.mms.mk.Овие содржини се наменети за широката публика (B2P) и медиумите кои ќе користат сервис(B2B).
Македонски Медиа Сервис е ќерка фирма на ГБЦ Комуникации како и националното радио Канал 77.


 

Врз основа на одредбите од Законот за практикантство, член 4 (Службен весник на РСМ бр.98/19) и Програмата на Македонски Медиа Сервис (ММС), се објавува следниов:

Ј А В Е Н   О Г Л А С

Македонски Медиа Сервис ДООЕЛ Штип има потреба од 1 (едно лице), практикант, во следниве области:

– Практикант за ИТ – веб администратор;

– Новинар; и

– Маркетинг, промоција и продажба.

Се известуваат сите заинтересирани лица до 34 години, кои сакаат да станат дел од нашата компанија да се пријават на овој повик за практиканти со поднесување свое CV на меил vrabotuvanje@mms.mk или во просториите на ММС кои се наоѓаат на ул.5-та Партиска Конференција бр.32А, поточно во Мултимедијален Центар Канал 77, нас. Сењак.

Услови кои треба да ги исполнуваат се:

  • да не е во работен однос, односно да е со статус невработено лице, пријавено во Агенцијата за вработување;
  • да не е постар од 34 години;
  • да не обавуваат практична обука во друга компанија или јавна институција;
  • да имаат најмалку основно образование.

Практикантот при тоа ќе добие:

  • ќе се стекне со практична обука во траење од 3 месеца или 6 месеца;
  • по завршување на практичната обука ќе му се издаде Потврда;
  • не го губи статусот на невработено лице, но ќе биде пријавено во Агенцијата за вработување како практикант;

Условите, правата и обврските ќе бидат утврдени со Договор, кој ќе биди склучен помеѓу практикантот и ММС, согласно Програмата на ММС.

Македонски Медиа Сервис ДООЕЛ Штип

Штип, 04.02.2020 година                                                      Управител Виктор Гаврилов

Програма за практиканти