ММС

Враќање на “фабричко” поднесување

Некој во коментари пишал: „Можда ја враќа на фабрички подесувања“.