– ММС
Видео

ВИДЕО: Ако мајке, барем е убава

Сцена од англо-саксонска верзија на оној телевизиски мрак кој се вика „Брак на невидено“. Тој ѝ кажува дека е астрофизичар, таа му одговара дека е.- близнаци. Не е до народот, до франшизата е.


Лограње

X

Регистрација