– ММС
Сообраќаен Сервис

Што е тоа што се движи по штипските улици? (видео)

Наш слушател ни го прати видеото, со забелешка дека вакви натоварени возила во секој случај се опасни и небезбедни во сообраќајот, особено кога се движат по улиците во центарот на градот.

Лограње

X

Регистрација