– ММС
Вести Македонија

Штипски „Макпромет“ со нов мандат на Одбор на директори

Собранието на акционери на Друштвото за производство и трговија  „Макпромет“ од Штип,  на седницата вчера, одлучувше за нов, четиригодишен мандат на Одборот на директори, кој управува со друштвото.

Тројца директори се на оваа листа – Миле Атанасов, економист,  како неизвршен член на Одборот на директори, Ленче Ѓоргиева, хемиски техничар, како независен неизвршен член и Пиха Стерјова,  економист, извршен член на Одборот на директори на „Макпромет“.

Лограње

X

Регистрација