– ММС
Видео

Видео: Кога не се знае кој е повеќе гладен

Кога двајца гладни се „во игра“, а оброкот е еден, тогаш може да дојде до ситуација како онаа прикажана во видеото во прилог.Лограње

X

Регистрација