Кога лекувањето зависи од одлуките на политичарите: Државата ниту има услови, ниту ја плаќа рехабилитацијата во странство

Донесен пред повеќе од две децении, Законот за здравство осигурување директно им ја запечатува судбината на низа пациенти за чие лекување се исцрпени можностите во нашите држава. Дел од нив се и деца, кои не ни биле родени во времето кога се одлучувало за регулацијата на правото на здравствено осигурување, што не предвидува покривање на … Продолжи со читање Кога лекувањето зависи од одлуките на политичарите: Државата ниту има услови, ниту ја плаќа рехабилитацијата во странство