Донесена одлука за упатување на обука на кандидатите за контролори на летање
adbanner