Како ќе патуваат Македонците во другите држави? Режими на движење и правила за транзит на државјани на Македонија
ММС
Банер за Супер7

Објавено на: 06/19/20 9:20 PM

Како ќе патуваат Македонците во другите држави? Режими на движење и правила за транзит на државјани на Македонија

На веб страницата на Министерството за надворешни работи  се достапни режими на движење и правила за транзит на државјани на Република Северна Македонија во други земји, во контекст на пандемијата со Ковид 19.

АВСТРАЛИЈА

Влез во Австралија (состојба од 12 јуни 2020) е дозволен за австралиски државјани, граѓани со постојан престој, членови од нивните потесни семејства и државјани на Нов Зеланд, кои вообичаено престојуваат во Австралија. Како членови од потесното семејство на австралиски државјанин или лице со постојан престој се сметаат: сопруг/сопруга, де факто партнер, деца кои се зависни од родителите/старателите и старатели, што се докажува со соодветна документација: извод на родени, венчаница, доказ за врската (на пр. заедничка банкарска сметка или заеднички имот). Партнери (кои поседуваат визи-поткласа 100, 309, 801, 820), како и деца (поткласа 101,102,445) може да влезат во Австралија. Во моментов не е дозволен влез за идни сопружници (виза од поткласа 300). Патниците се упатуваат да ги следат измените во рестриктивниот режим за влез и излез во и од Австралија на веб страната на Департманот за внатрешни работи на Австралија  https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia.

Задолжителен карантин од 14 дена: Сите патници кои влегуваат во Австралија се задржуваат во задолжителен карантин во траење од 14 дена. Транзит низ Австралија (состојба од 13 јуни 2020): За македонски граѓани, кои транзитираат низ Австралија е потребна транзитна виза поткласа 771- https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771. , со која може да се задржат 72 часа во земјата. Патниците кои транзитираат треба да ги следат мерките за карантин и изолација на соодветните држави и територии во Австралија низ кои транзитираат ( пропишани од нивните надлежни здравствени департмани)

АЛБАНИЈА

Во Република Албанија е олеснето движењето на странските и албанските државјани кои остваруваат влез во државата.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Со актуелен режим на движење во Босна и Херцеговина е забранет влез на странски државјани, вклучително и државјани на Република Северна Македонија. Во БиХ можат да  влезат странски државјани:кои поседуваат дозвола за постојан и привремен престој; со двојно државјанство,  кои доаѓаат од деловни причини. Поканата и тестот задолжително се приложуваат на граница за да се одобри влез, возачи и придружници во случај на пренос на посмртни останки,  кои имаат посебна дозвола за влез, транзит или престој во БиХ издадена од страна на Советот на министри на БиХ, Членови на потесно семејство на лице починато во БиХ заради присуство на погреб, не подолго од 72 часа, под услов да поседуваат доказ за смртта и сродство со починатото лице; малолетно лице- во придружба на родител или старател, државјанин на БиХ, брачен другар на државјанин на БиХ, со приложување на доказ.

Моментално транзит на државјани на Северна Македонија низ БиХ е дозволен, ако е организиран конвој во хуманитарни цели со претходна најава,  возачи на товарни моторни возила во меѓународен промет, со ограничување на транзитот на 12 часа, транзитот е заради враќање во земјата на вообичаен престој, каде лицето мора да има законски регулиран престој (без задржување на територијата на БиХ), имаат посебна дозвола за влез, транзит или престој во БиХ, издадена од страна на Советот на министри на БиХ,  за нив не постои забрана за влез за државјани на Република Северна Македонија во соседната држава на БиХ каде планира влез од БиХ;

– се возачи и придружници во случај на пренос на посмртни останки во транзит, со претходна најава.

Дополнителни информации:

– Преминување на државната граница на БиХ е дозволено исклучиво со валидна патна исправа; (привремено не е дозволен премин со лична карта)

– Во БиХ укинати се мерките на државен карантин или домашна самозолација при влез во земјата

– Сите меѓународни гранични премини се во функција, за товарен и патнички сообраќај, вклучително и воздушните пристаништа; (со   горенаведените рестрикции за влез)

– Нема забрани за движење (полициски час);

– Задожително е носење на заштитна маска во затворени јавни простори и строго почитување на стандардните хигиенско-епидемиолошките мерки;

– Дипломатите акредитирани во БиХ се водат како лица со дозвола за престој. За други случаи ( службена посета, транзит) потребна е најава по дипломатски пат преку МНР на БиХ, независно од дипломатскиот статус.

БРАЗИЛ

Авионски сообраќај

Во моментов бразилската влада забранува влез за сите странски патници преку воздушен пат. Постојат некои исклучоци, вклучувајќи:

– странци кои живеат во Бразил (вклучувајќи ги и дипломатите);

– странски сопружници, деца, родители или старатели на бразилски државјанин;

– патници во меѓународен транзит сè додека не ја напуштат меѓународната аеродромска област;

– екипаж на авиокомпании;

Копнен сообраќај

Бразил ги затвори своите копнени граници, освен за бразилските граѓани и за странските државјани-резиденти во Бразил.

Меѓутоа, ако патникот е во гранична земја и треба да ја премине копнената граница за да лета назад кон неговата земја на престој, може да влезе во Бразил со овластување од Федералната полиција и со презентација на билети за авионските летови. Во таков случај патникот мора да оди директно на аеродром.

Морски пристаништа

Бразилската влада, исто така, воведе забрана за странците да се симнат на копното во кое било пристаниште или друга поморска локација на бразилската територија без оглед на нивната националност.

Ограничувањето не се однесува на резиденти-странски жители и странски сопружници, деца, родители или старатели на бразилски државјанин.

Симнување на бразилско копно ќе биде дозволено само кога е потребна медицинска помош или да се стигне на поврзан авионски лет за враќање во земјата на живеење.

ГЕРМАНИЈА 

Федералната влада донесе одлука да ја следи препораката на Европската комисија и да ги продолжи постојните ограничувања на патувањето за сите несуштински патувања од трети земји кон Сојузна Република Германија, со цел понатаму да спречи ширење на коронавирус. Како и другите европски земји, Германија ќе продолжи да ги применува патничките ограничувања во Шенген-зоната, донесени на 17 март 2020 година од шефовите на држави и влади на ЕУ, до 30 јуни 2020 година.

Во согласност со сè уште применливата наредба од Федералното Министерство за внатрешни работи, согласно член 14 (6) од Шенгенскиот граничен кодекс – патните ограничувања експлицитно не важат за следните категории лица:

– Државјани на трети држави со долгорочно право на живеење во земја-членка на ЕУ и / или споменати земји споменати погоре (дозвола за престој или долгорочна виза, на пр. За студии или работни цели), под услов тие да се вратат во нивното место на вообичаен престој.

– Државјани на трета земја од есенцијални функции или потреби, кои се дефинирани како што следи во одлуката:

 • здравствени работници, здравствени истражувачи и професионалци за нега;
 • прекугранични работници, транспортни лица вработени во секторот движење на стоки и други есенцијални сектори
 • дипломати,
 • персонал на меѓународни организации, воен персонал и работници за хуманитарна помош, доколку тие вршат службени должности
 • патници во транзит
 • патници кои патуваат од неопходни семејни причини
 • лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или бараат влез од други хуманитарни причини

Германија го продолжи предупредувањето за непотребни туристички патувања во странство  за повеќе од 160 земји до 31.08.2008 година

Федералната влада на 10 јуни донесе одлука глобалното предупредување за германските граѓани за патувања за сите земји, освен државите членки на Европската унија, државите поврзани со Шенген и Велика Британија, да го продолжи до 31 август. Глобалното предупредувањето за патување е повик да се избегнат такви патувања колку што е можно. Сепак, тоа не претставува забрана. На крајот патниците се слободни сами да одлучуваат за своите патувања. Предупредувањето за патување се однесува на патувања од Германија во странство. Ова не вклучува ограничувања за влез во Германија. Сепак, можно е предвремено отстранување и соодветно прилагодување и ажурирање на предупредувањето за одделни земји, а предуслови за тоа се позитивниот развој на пандемија, стабилен здравствен систем, кохерентни безбедносни мерки за туризам и сигурни опции за излез и враќање од патувањето во државата за кое е наменето.

Измените на правилата за карантин и известување согласно најновите федерални мерки.

Согласно најновите правила Барањата за карантин и известување не се однесуваат на патниците кои влегуваат во Берлин од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија на Велика Британија и Северна Ирска.

За патниците од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија во Берлин, овие регулативи се применуваат и доколку пристигнуваат од земја која има ново заразено број на повеќе од 50 случаи на 100.000 жители во последните седум дена.

Секој што пристигнува со авион, земја или море од земја различна од споменатите – без разлика дали е по директен пат или со транзит- треба веднаш да пристигне во својот стан или куќа или веднаш по пристигнувањето да обезбеди соодветно сместување и да остане таму за период од 14 дена по влегувањето. За време на карантинот, секој контакт со луѓе кои не се дел од домаќинството треба строго да се избегнува. Покрај тоа, за оние кои се враќаат, постои обврска веднаш да се пријават на одговорниот здравствен орган и да се посочи влезот. Пријавувањето до други тела – матичен лекар, здравствени услуги, итн. – не ја заменува обврската за контакт со здравствениот оддел.

Според уредбата, исклучоци од обврската за домашен карантин се предвидени за следните категории лица:

– кои, од професионални причини, превезуваат други лица, стоки и стоки по пат, железница, брод или авион

– нивната активност ја одржува функционалноста

 • здравствената заштита, вклучително и установи за нега и други критични инфраструктури,
 • јавната безбедност и ред,
 • одржување дипломатски и конзуларни односи,
 • функционалност на правниот систем,
 • функционирањето на народното претставување, владата и администрацијата на сојузната влада, покраините и општините,
 • функционирањето на органите на Европската унија и меѓународните организации.

– кои престојувале надвор од Сојузната Република Германија како дел од нивната работа како вработени во компании за воздушен, бродски, железнички или автобуски превоз или како екипаж за авиони, бродови, возови и автобуси

– кои потекнуваат од земји за кои е утврдено од страна на Институтот Роберт Кох, врз основа на веродостојни епидемиолошки наоди дека се чини дека има мал ризик од инфекција за поединецот.

– кои влегуваат во федералната територија најмалку три недели работа (сезонски работници), ако, на местото на нивното сместување и нивната активност, се преземат мерки за мерки на претпазливост и мерки на претпазливост поврзани со групата, за да се избегне контакт надвор од работната група, во рамките на првите 14 дена по нивното пристигнување, како и напуштање на сместувањето само за извршување на нивната активност. Работодавците го пријавуваат почетокот на работата на одговорниот здравствен орган и ги документираат преземените мерки.

Мерките се носат на покраинско ниво и се во принцип во најголем дел идентични.

ГРЦИЈА

МНР на Грција на својата веб-страница објави ажурирани податоци за начинот на отворање на граничните премини на Грција и можностите за влез на странци во земјата во следниот период.

Имено, согласно новите одлуки на Владата на Грција и соодветните здравствени протоколи на надлежните институции, МНР на Грција го објави следниот режим за патување на странски и грчки државјани:

15 јуни до 30 јуни:

Режимот на патување е усогласен со комуникацијата/насоките на ЕК во врска со забраната за несуштинско патување од земји што не се членки на ЕУ + Швајцарија, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд (ЕУ+).

1. Пристигнување по воздушен пат:

Дозволени се меѓународни летови до аеродромите во Атина и Солун (продолжена е забраната за летови од Велика Британија и Турција).

1а) Пристигнувања на аеродромот во Атина: Ако патниците потекнуваат од аеродром ЕУ+ на списокот со засегнати држави на ЕАСА https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports#group-easa-downloads или од Италија, Шпанија, Холандија, Шведска, Албанија и Северна Македонија, тогаш ќе бидат тестирани по пристигнувањето. Задолжително е ноќевање во хотел или хотел/резиденција по избор (во Атина). Ако тестот е негативен, тогаш посетителот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Доколку тестот е позитивен, посетителот се става под карантин под надзор во траење од 14 дена.

Ако патувањето потекнува од други аеродроми, тогаш патниците при пристигнувањето подлежат на тест по случаен избор. После тестирањето, посетителот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Доколку тестот е позитивен, посетителот е ставен под карантин под надзор 14 дена.

1б) Пристигнувања до аеродромот во Солун: Сите посетители ќе бидат тестирани по пристигнувањето. Задолжително е ноќевање во назначен хотел или хотел / резиденција по избор (во Солун).

2. Пристигнување по копнен пат

Копнената граница со Турција, Албанија и Северна Македонија е отворена само за транспорт на стоки.

Исклучоци се лицата кои имаат регулиран престој во Грција, лица кои патуваат поради апсолутно неодложни деловни причини (со приложување соодветни документи како доказ), дипломати, итни хуманитарни патувања поради лекување, медицински персонал, возачи на камиони за транспорт на стоки и сл.

3. Пристигнување по морски пат:

Забрана за пристигнување на бродовите од странство до грчките пристаништа.

Пристигнувањето јахти за одмор е дозволено само со екипаж (пристигнување јахти кои доаѓаат од Албанија и Турција не е дозволено).

Од 1 јули понатаму:

1. Пристигнување по воздушен пат:

Дозволени се меѓународни летови на сите аеродроми во Грција.

Можно е да се применат дополнителни ограничувања за несуштинско патување од земји што не се на ЕУ+, согласно насоките од Европската Унија.

2. Пристигнување по копнен пат:

Дозволени се пристигнувања на копнените граници од Албанија, Северна Македонија и Бугарија. Преоценка во однос на Турција до 30 јуни.

3. Пристигнување по морски пат:

Дозволени се пристигнувања преку море.

Сите посетители од воздух, копно или море, по пристигнувањето, ќе бидат подложени на тестирање по случаен избор. Откако ќе се тестира, патникот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Во случај на позитивен резултат, ќе биде контактиран и ставен на 14-дневен карантин, а трошоците ги покрива грчката држава.

————————————-

Се наведува дека врз основа на проценка ќе бидат признавани и резултати од молекуларен тест (направен во последните 72 часа пред патувањето)

————————————-

На сите посетители им се препорачува да ја преземат апликацијата Visit Greece app (GDPR compliant) бесплатно пред или по пристигнувањето во Грција.

Посетителите треба да пополнат (препорачливо пред патувањето) формулар за „фактор за лоцирање на патници” (Passenger Locator Factor form (PLF) со нивните детали за контакт во Грција. Овој формулар може да се најде и во апликацијата Visit Greece, како и во хартиена форма за време на летот.

————————————-

Повеќе детали се содржат на следниот линк: https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/greece-welcomes-the-world-update-15-june-2020.html

ЕГИПЕТ 

Сите Аеродроми во АР Египет, од 01.07.2020, ќе бидат отворени за меѓународен авионски сообраќај и со тоа се дозволува влез на странски државјани на територијата на земјата.

За влез во земјата, за сите категории на патници, без исклучок, кои доаѓаат од високо ризични земји, задолжителен е негативен (pcr) тест, не постар од 72 часа.

Патниците кои не поседуваат негативен (pcr) тест се упатуваат во 14 дневен карантин. Карантинската Болница во Каиро е: „ Khamastahar Mayo Hospital for quarantine”, со телефонски број:  0225505058.

Сите странски туристи, кои пристигнуваат со чартер летови во туристичките центри, Шарм Ел Шеик, Хургада и Марса Матрох, во периодот ,јули-октомври, се ослободуваат од обврската за поседување влезна виза.

Во истиот период, странските авионски компании кои превезуваат туристи во споменатите туристички центри, за 50 % им се намалуваат давачките за слетување и паркинг на аеродромите.

За македонските државјани, за влез во Египет, исто така е задолжителен негативен (pcr)тест не постар од 72 часа.

Сите Аеродроми во Египет се опремени со термални камери и со медицински екипи во случај на потреба за интервенција за суспектни патници.

Во Египет според последните податоци има околу 50.000 инфицирани од Ковид-19.

ЕСТОНИЈА

Условите за влез и транзит за Естонија заклучно со 18 јуни 2020 година се следните:

Преминувањето на државната граница за влез во Естонија е дозволено за лица кои имаат естонско државјанство, естонска дозвола за престој или право на живеење или чие постојано место на живеење според регистарот на население е во Естонија.

Од 1 јуни, границите на Естонија беа отворени за луѓето кои доаѓаат од ЕУ, кои можат да влезат во Естонија и немате обврска да останат дома, доколку:

пристигнувате од земја-членка на ЕУ или Шенген зоната, или од Велика Британија и Северна Ирска

не покажувате знаци на болест

изминатите 14 дена престојувавте во земја членка на ЕУ или во Шенген зоната или во Велика Британија и Северна Ирска, каде што стапката на инфекција на коронавирус е 15 лица или помалку на 100,000 жители во последните 14 дена.

Статистиката за инфекции на 100 000 жители во последните 14 дена МНР на РЕ ја објавува на својата веб-страница секој петок и важи за следните седум дена од понеделник.

Сите оние лица без симптоми на кои во минатото им беше продолжено правото на влез во Естонија, можат да влезат во земјата и не мора да останат дома, на пример:

лица кои се директно вклучени во транспортот на стоки и суровини, вклучително и товарање на стоки или суровини

вработени во странско дипломатско претставништво или конзуларно претставништво во Естонија, членови на нивните семејства или странци кои пристигнуваат во Естонија во рамките на меѓународната воена соработка

даватели на здравствени услуги или други услуги неопходни за справување со итни случаи

лица кои се директно вклучени во меѓународниот превоз на стоки и патници, вклучително и членови на екипажот кои служат меѓународно транспортно средство и лица кои обезбедуваат поправка, гаранција за работа или одржување на транспортните средства

луѓе кои служат патни групи и се директно вклучени во давањето услуги за патнички превоз

луѓе чија цел на пристигнување во Естонија е поврзана со обезбедување континуитет на една важна услуга

лица чие пристигнување во Естонија е поврзано со работа на одржување, поправка, гаранција или информациско-комуникациска технологија на опремата на претпријатието што работи во Естонија, доколку е потребно да се обезбеди работење на претпријатието

лица кои добиле посебна дозвола за влез во земјата

Што се однесува до луѓето кои не спаѓаат под исклучоците наведени погоре, сè уште е можно да се овласти граничен премин врз основа на барање за дозвола, кое мора да биде испратено до: ppa@politsei.ее

Пријава за дозвола за преминување на границата во исклучителни околности

Оние што веќе се подложени на обврска да останат дома, мораат да го почитуваат истиот до истекот на пропишаниот период.

Луѓето кои пристигнуваат од земја-членка на ЕУ или Шенген-зоната или Велика Британија и Северна Ирска мора да останат дома доколку пристигнат од земја во која стапката на инфекција со коронавирус имала повеќе од 15 лица на 100.000 жители во последните 14 дена. Ова значи дека лицето не смее да го напушти своето живеалиште во рок од 14 дена, освен по упатство на здравствен работник или полициски службеник, или во случај на вонредна состојба да се закани по животот или здравјето на лицето, или за набавка на храна и лекови. Ова ограничување не се однесува на Финска, така што можете да влезете во Естонија, доколку работите, студирате или имате причина за семејно семејство.

Статистиката за инфекции на 100 000 жители во последните 14 дена Министерството за надворешни работи ја објавува на својата веб-страница секој петок и важи за следните седум дена од понеделник.

Одборот на полицијата и граничната полиција не спроведува проверки на оние што ја напуштаат земјата и не спречува никој да ја напушти земјата. Меѓутоа, кога ја напуштате Естонија, треба да бидете убедени дека и земјата на пристигнување и земјата на транзит ви дозволуваат да влезете. Кога се враќате во Естонија, мора да ги земете предвид наметнатите ограничувања.

ИРСКА

За влез на државјаните на Република Северна Македонија во Ирска им е потребна важечка ирска виза или дозвола за престој.

Секој патник кој пристигнува во Ирска треба да оди во самоизолација во траење од 14 дена, во кој период може да биде контактиран/проверуван од страна на надлежни служби.

Секој што ќе влезе во Ирска, задолжително пополнува формулар  за лоцирање на патникот со детални податоци (COVID-19 Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот. Формуларот може да се пополни пред патувањето или по пристигање на аеродромот (доколку е потребна асистенција за пополнување).

Доколку лицето патува со деца под 16 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 16 години пополнуваат сопствен формулар.

Линк од формуларот:

https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-passenger-locator-form.pdf

Одбивањето да се пополни формуларот, или давањето неточни и/или лажни податоци се казниви, при што лицето може да се соочи со казна која не надминува 2500 евра или казна затвор не повеќе од 6 месеци.

При влез во Ирска, не постои обврска за приложување на негативен тест за COVID-19.

Доколку се користи јавен превоз, се препорачува носење на маски за лице и држење дистанца.

Овие мерки важат за сите оние кои пристигнуваат во Ирска, без оглед на државјанство и превозното средство.

Исклучок од овие мерки постои за:

– патници кои пристигнуваат од Северна Ирска,

– патници што ја напуштаат државата од пристаништето или пристигнувањето на аеродромот, без поинаку да го напуштат пристаништето или аеродромот

– иматели на сертификат за меѓународни работници во сообраќајот или возачи на тешки товарни возила, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности

– екипаж на авиони, вклучувајќи го и пилотот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности

– екипаж на брод, вклучувајќи го и капетанот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности.

– странски дипломати акредитирани во Ирска.

Актуелен режим за транзитирање на државјаните на Република Северна Македонија преку Обединето Кралство:

На државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку Ирска, не им е потребна транзит виза доколку не поминуваат преку гранична полиција. Доколку се наметне потребно да се помине гранична контрола, во тој случај е потребна транзит виза.

Сите лица кои транзитираат преку Ирска, независно чии државјани се, треба да го назначат тоа и пополнуваат само дел од формуларот за лоцирање на патникот и со тоа нема потреба од самоизолација.

Доколку лицето има намера да патува за Ирска на неколку дена и не може да остане во самоизолација од 14 дена, потребно е да се преиспита потребата од патување во периодот на траење на мерките против заштита од COVID-19.

ИТАЛИЈА

Со Новата уредба која е во сила од 15.06.2020  донесена од  страна на  Претседателот на Советот на министри Конте, се однесува на  мерките за ограничување на движење поради  СОВИД-19.

Што се однесува до патувањето до и од странство, особено во земјите што не се членки на ЕУ, како Република Северна Македонија, суштински сè останува НЕПРОМЕНЕТО ДО 30 ЈУНИ, освен минимални поедноставувања (освен за дипломатите карантин не се применува и за припадниците на армијата кои се на мисија во Италија).

Се  потенцира дека до 30 јуни 2020 година,  важи забраната за  патување до и од земји кои не се членки на ЕУ  освен за:

неодложни  работни потреби;

итни случаи;

или здравствени причини

Секој кој ќе се најде се во една од овие ситуации,  да се врати во Италија, ќе мора да даде изјава, ќе подлежи на периодот на здравствено надгледување од ASL Azienda Sanitaria Locale и само изолација (карантин) во неговиот дом.

Лицето треба да даде адреса каде ќе престојува, како и начинот на патувања до местото на престој.

Новата Уредба со законска сила,  исто така,  го продолжува времетраењето на кратки посети во Италија и кратки мисии во странство без карантин до 120 часа (претходно беше 72 часа, може да се ПРОШИРИ НА 120 ЧАСА од посебни причини).

Доколку имате потреба за повеќе дополнителни информации (прашања -одговори) како и модулите за потполнување можат да се најдат на  веб страницата на МНР на Република Италија со посебен осврт одредбите од чл.4, во врска со влегувањето во Италија и чл.5, во врска со транзити на национална територија) и FAQ Frequently Asked Questions објавени на веб- страницата на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка, достапни на линкот:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

ИЗРАЕЛ

Од 18 март на сила е забрана за влез на странци во Држава Израел.

Во случај на потреба од патување (транзит) заради поседување на дозвола за престој, хуманитарни, бизнис, научни или други причини наведени во барањето, пред патувањето лицето треба да се обрати до најблиската Амбасада на Израел.

За напомена, државјаните на Израел при нивно враќање и влез во Израел им се пропишува задолжителна само изолација во траење од 14 дена. Според медиумите ваквата состојба ќе трае до 1 август.

Во прилог и линк од Амбасадата на Израел во Белград:

https://embassies.gov.il/Beograd/Pages/default.aspx

ЈАПОНИЈА

Во овој момент граѓаните од 129 земји (вклучувајчи ја и Северна Македонија) не можат да влезат во Јапонија. Ова е во согласност со членот 5, параграф 1, од Immigration Control and Refugee Recognition Act освен ако нема посебни причини.

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

Под посебни случаи се дипломатите, хуманистички причини(лечење) и индивидуални причини. За сите нив треба 14 дена само-изолација и PCR тест (го прават на аеродром и во случај на позитивен резултат лицето оди во карантин веќе на аеродром).

Што се однесува до транзит-дозволен е преку аеродромите, но не смее да се излегува од аеродром и да се влегува во Јапонија.

KAНАДА

На сила е забрана за влез за сите странци. Можат да влезат лица кои се 1. канадски државјани,  2. лица кои имаат регулиран постојан престој и членови на нивните семејства, 3. лица регистрирани во “Indian Act” и 4. лица под заштита.

*  Членови на потесно семејство: сопружник или законски партнер, 2. Деца (да се помлади од 22 години, да не се во брак или законска врска и да се финансиски зависни), 3. Внуци (помлади од 22 години, да не се во брак или законска врска и да се финансиски зависни), Родители и 4. Законски старател.

* Докажување на статус на „член на потесно семејство”, преку ИМКР, ИМКВ, писмо-поддршка од членот на семејството кој гарантира (сопружник или партнер, родител, старател).

Лицата кои скаат да влезат во Канада, мора да приложат и доказ дека членот на нивното потесно семејство е државјанин или има регулиран постојан престој.

* Без разлика дали поседува канадска виза или еТА (Electronic Travel Authorization), пред патувањето, сите освен државјаните на САД, задолжително мора да добијат писмена потврда (авторизација) дека може да влезат во Канада. Авторизацијата ја издава Федерален департмент за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Лицето кое сака да патува, со и-мејл се обраќа до оваа агенција, преку:

IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca.

Во барањето за добивање авторизација, лицето дава свои лични и податоци за патувањето:

–       име и презиме,

–       датум на раѓање,

–       бројот на поединечното барање (Unique client identifier  или UCI),

–       број на пасош,

–       детален опис на причините за патувањето,

–    доказ за постоење врски со член на потесното семејство кое престојува во  Канада,

–       доказ за регулиран статус (државјанин или постојан престој, студентска виза, работна дозвола) на лицето од потесното семејство кое престојува во Канада,

–       Доказ за поседување виза или еТА.

Канадската агенција за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC, во рок од 48 часа испраќа одговор со појаснување околу идните чекори

Во Канада можат да влегуваат државјани на САД, доколку спаѓаат во групата на „есенцијални работници” (превозници, здравствени работници). За сите останати, забранет е влезот во Канада. На 16.06.2020 година, забраната за влез на САД државјани се продолжува до 21.07.2020 година.

Странските студенти се изземени од ограничувањата за влез доколку приложат доказ (студентска виза или писмо за прифаќање), издаден пред 18 март 2020 година.

За влез на наши државјани (дозвола за престој)

Доколу македонските државјани и членовите на нивните потесни семејства, имаат дозвола за постојан престој, можат да влезат во Канада, согласно условите пропишани и за сите останати.

Дали има карантин

При влегување во Канада на било каков ГП (копнен, поморски или од воздушен сообраќај), лицето подлежи на лекарски преглед и доколку има симптоми на КОВИД-19, на лицето нема да му биде дозволен влез во земјата.

Доколу лицето нема симптоми, на ГП мора да приложи „План за карантин (самоизолација) во траење од 14 дена”. Во планот лицето треба да даде известување за 1. Адреса на живеалиштето, 2. Како ќе стаса од ГП до живеалиштето, 3. на кој начин ќе набавува основни прехранбени продукти во периодот додека трае самоизолацијата и 4. Доколку е потребно, на кој начин ќе набавува здравствени услуги и медицинска нега во периодот додека трае самоизолацијата. Приложување План за карантин е задолжително за сите кои влегуваат во земјата, а доколку лицата немаат ваков план, може да не им биде дозволен влез. Во отсуство на ваков план, овластениот службеник на ГП ќе донесе одлука дали лицето може да влезе во Канада или не.

Предвидени се и казни доколку лицето не го почитува планот за карантин: 1. Парична казна од 750 000 кандски долари, 2. Затвор до шест месеци и 3. Забрана за влез во траење од една година.

Лицата кои вршат „есенцијални услуги” и кои редовно ја преминуваат државната граница со цел проток на стоки, се ослободени од барањата за приложување на план за карантин.

Обврска за приложување на тест

Лицата кои ги исполнуваат условите да бидат изземени од ограничувањата за патување и влез во Канада, при влез во авионот, вреботените во авио-компанијата спроведуваат здравствени прегледи и доколку лицето има симптоми, нема да му биде дозволено да се качи на авион.

По слетувањето во Канада, ќе спроведува уште еден здравствен преглед, и доколку лицето покажува симптоми, нема да му биде дозволен влез во Канада.

Други специфични услови

Лицата кои влегуваат во Канада, треба да останат во државата најмалку 15 дена.

* Без разлика дали лицето има виза или еТА (Electronic Travel Authorization), пред патувањето, сите освен државјаните на САД, задолжително мора да добие писмена потврда (авторизација) дека може да влезе во Канада. Авторизацијата ја издава Канадскиот федерален департмент за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Лицето кое сака да патува преку и-мејл се обраќа до оваа агенција преку:

IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca.

Во барањето за добивање авторизација, лицето дава свои лични и податоци за патувањето:

име и презиме,

датум на раѓање,

бројот на поединечното барање (Unique client identifier  или UCI),

број на пасош,

детален опис на причините за патувањето,

доказ за постоење врски со член на потесното семејство кое престојува во Канада,

доказ за регулиран статус (државјанин или постојан престој, студентска виза, работна дозвола) на лицето од потесното семејство кое престојува во Канада,

Доказ за поседување виза или еТА.

Канадската агенција за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC, во рок од 48 часа испраќа одговор со појаснување околу идните чекори

Исклучоци од забраната (лекување-хуманитарни причини, дипломати, камионски превозници и сл…).

Од забраната за влез се изземени т.н. есенцијалните работници (странци, претежно државјани на САД), односно превозници, пожарникари, здравствени работници.

Од првиот момент на воведување на забраните за влез во Канада, странските дипломати акредитирани во земјата се изземени од забраната за влез, иако притоа, канадските власти не охрабруваа патувања.

Правила за транзит на наши државјани

Не постојат посебни правила за транзит на странски државјани низ Канада. Се применуваат горенаведените правила за влез во државата на странски државјани.

Повеќе и поопширно на:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

КОСОВО

Нема посебна одлука за граѓаните на Република Северна Македонија,

Сите лица кои влегуваат во Република Косово на било кои гранични премини и аеродроми, се подложени на медицински прегледи и според епидемиолошките индикации може да бидат упатени на самоизолација,

Во моментот, не постои државен карантин (со одлука на Владата на Р. Косово е укинат карантинот).

За лицата кои влегуваат или транзитираат низ територијата на Република Косово не се бара да приложат ПцР тест,

Странските дипломати, дури и со претходните владини решенија, не биле подложени на карантин, но биле подложени на лекарски прегледи и биле принудени да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Република Косово,

Во моментов без исклучок, лицата кои влегуваат во Косово мора да ги почитуваат мерките за спречување на КОВИД-19 со носење маски, со употреба на средства за дезинфекција и одржување на физичка дистанца.

НР КИНА 

Во НР Кина е забранет влез на странски државјани во државата, вклучително и за државјани на Република Северна Македонија.

Исклучоци: Во НР Кина можат да влезат следниве категории на странски државјани: Странски дипломати и бизнисмени, кои пристигнуваат со специјални чартер летови (со посебно одобрување), кои задолжително треба да поседуваат негативен ПЦР за COVID-19 (не постар од 72 часа). По пристигнувањето во градови во близина на Пекинг (забрането е слетување на Интернационалниот Аеродром во Пекинг), странските дипломати/бизнисмени повторно се тестираат. Доколку тестот е негативен ,согласно здравствените протоколи кои се на сила во НР Кина, со организиран конвој кој е предводен од полициски возила, пристигнуваат во Пекинг и се упатуваат во домашна самоизолација во траење од 14 дена.

Транзит на странски државјани, вклучително и државјани на Северна Македонија низ НР Кина не е дозволен.

Согласно најновите случувања во Пекинг со појавата на заболени од COVID-19 на пазарот Синфади, МНР на НР Кина до сите странски амбасади и мисии ги достави следниве упатства:

Членови на странските дипломатски мисии кои живеат во Пекинг, да не го напуштаат Пекинг и да ги одложат непотребните патувања, освен оние кои се нужно потребни.Тие кои планираат да патуваат и да го напуштат Пекинг, неопходно е да имаат  негативен ПЦР тест (не постар од 7 дена) и да се информирани со сите здравствени протоколи за COVID-19 до дестинацијата до која патуваат.

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО

За влез на државјаните на Република Северна Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска им е потребна важечка британска виза или дозвола за престој.

Од 8 јуни 2020, секој патник кој пристигнува во ОК треба да оди во самоизолација во траење од 14 дена, во кој период може да биде редовно контактиран/проверуван од страна на надлежни служби.

Секој што ќе влезе во ОК после 8 јуни, задолжително, електронски 48 часа пред патувањето, пополнува online-формулар за локација и за контакт со детални податоци (Public Health Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира, доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот. Пополнетиот формулар задолжително (во испечатена форма или електронски на мобилен) се покажува при влез во ОК на гранична полиција.

Доколку лицето патува со деца под 18 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 18 години пополнуваат сопствен формулар. Линк од online-формуларот:

https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form?_ga=2.193448493.1488080517.1592514313-153911599.1588803336

Одбивањето да се пополни online-формуларот е казниво (парична казна во висина од 100 фунти).

Оние што влегуваат во ОК, ќе бидат охрабрени да ја преземат апликацијата NHS contact tracing app (NHSX) на границата и да ја користат за време на нивниот престој во земјата.   Секој што нема да ги исполни задолжителни мерки за самоизолација може да се соочи со казна. Прекршувањето на самоизолацијата е казниво со фиксна казна од 1.000 фунти во Англија или потенцијално судско гонење и друга неограничена казна.

При влез во ОК, не постои обврска за приложување на негативен тест за COVID-19. По пристигнување во ОК, лицата треба да бидат преземени од роднини или пријатели при што јавен превоз треба да се користи, единствено, доколку не постои друга опција.

Исклучок од овие мерки постои за:

Лица што се занимаваат со превоз на стоки, како не би се влијаело врз набавката и доставата на храна;

Медицинските лица кои патуваат за да помогнат во борбата против коронавирусот;

Секое лице кое што се движи во Заедничката област за патувања, која ги опфаќа Ирска, Каналските острови и Островот Ајл оф Мен;

Сезонските земјоделски работници кои ќе се самоизолираат на имотот каде што работат;

Лица кои пред пристигнување во ОК имаат веќе договорен медицински третман со здравствена установа, како и лицето кое го придружува лицето кое треба да подлегне на медицински третман се изземат од обврската за самоизолација, иако дозволено им е да се движат само од местото каде што се сместени до здравствената установа

Лица чија работа налага чести патувања;

Дипломатските и конзуларните претставништва и меѓународните организации во ОК.  Потребно е  Шефот на ДКП-то однапред (минимум 2 дена) писмено да го извести Протоколот на Форин Офис за датумот на пристигнување на членовите на мисијата и членовите на семејството, и да потврди дека работата на дипломатот е од суштинско значење за функционирањето на мисијата, за да може да биде изземен од обврската од самоизолација. Изземањето од обврската за самоизолација се овозможува само за дипломатите, но не и за членовите на нивните семејства.  Дипломатите и нивните семејства ќе бидат ослободени и од барањето да пополнат формулар за локација и за контакт, а исто така, не е задолжително да ја инсталираат апликацијата за следење, по претходно поднесено писмено барање до Протоколот на Форин Офис, кое може да биде поднесено од било кој друг дипломат кој работи во ДКП-то.

Шефови на држави доколку доаѓаат во официјална посета се изземени се од обврската за достава на контакт информации и имаат право да не одат во самоизолација. За сите други Владини претставници доколку доаѓаат во официјален капацитет потребно е претходно да се добие соодветна потврда од Форин Офис. Доколку во делегацијата патуваат и членови на семејство, потребно е да одат во самоизолација.

Одбранбен персонал, воени сили кои доаѓаат во посета и владини контрактори потврдени од Министерството за одбра кои треба да извршат есенцијални одбранбени активности (за оваа категорија на лица потребна е претходна потврда од Министерството за одбрана на ОК).

Целосната листа на лица кои се изземени од овие правила може да се најде на следниот линк:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

2. Актуелен режим за транзитирање на државјаните на Република Северна Македонија преку Обединетото Кралство:

Државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку ОК, потребно е да поседуваат важечка транзит виза. Лицата кои поседуваат стандардна виза за кус престој, виза за семејно обединување или поморска книшка (Seaman’s book) не треба да аплицираат за транзит виза.

Исклучок од ова правило е дозволено доколку лицето транзитира по воздушен пат, има потврден лет дека заминува истиот ден кога слетува во ОК или пред полноќ истиот ден кога слетува во ОК, ги има потребните документи за влез во наредната држава (на пример, виза доколку му е потребна за таа држава) и исполнува едно од следните правила:

патува од или до Австралија, Канада, Нов Зеланд или САД и има важечка виза за таа земја. Доколку доаѓа од некоја од наведените држави потребно е да имаат поминато помалку од 6 месеци од последното влегување во конкретната држава со важечка виза за влез;

има дозвола за престој издадена од Австралија, Нов Зеланд, Канада (издадена по 28.06.2002), дозвола за престој во заедничка форма (common format residence permit) издадена од земја на Европската економска зона (ЕЕА) или Швајцарија;

има униформиран формат на виза Д за влез во земја во ЕЕА или Швајцарија;

има Ирска биометриска вика (означена со “BC” или “BC BIVS” во делот “забелешки”) и има потврден лет кон Ирска;

патува од Ирска и има поминато помалку од 3 месеци од кога последен пат му е дадена дозвола, врз основа на важечка Ирска биометриска виза, да слета или да биде во Ирска;

има важечка дозвола за постојан престој во САД, издадена на или по 21.04.1998;

има важечка виза за привремено емигрирање во САД I-551 издадена од САД (верзијата печат со мастило нема да биде прифатена);

има истечена карта за постојан престој на САД I-551 издадена од САД на или по 21 април 1998 година, со важечко писмо I-797 со кое се дозволува продолжување;

имате важечки самостоен образец за имиграција 155A / 155B на САД издаден од САД (прикачен на запечатен кафеав плик)

Сите лица кои транзитираат преку ОК, независно чиј државјани се и независно дали транзитираат од еден до друг аеродром или воопшто не го напуштаат аеродромот, имаат обврска да го пополнат online-формуларот за локација и за контакт, 48 часа пред да патуваат.

Доколку лицата транзитираат во истиот ден, тогаш не е потребно да се оди во самоизолација и потребно е веднаш да се упати кон следниот аеродром (доколку се прави трансфер преку друг аеродром);

Доколку транзитот низ ОК опфати преноќување, лицето ќе оди во самоизолација таму каде што ќе биде сместено (хотел близу аеродромот). Не е дозволено преноќување на самиот аеродром.

НОРВЕШКА

Норвешка полека започна со постепено олеснување на условите на патување вон Норвешка и секако влез во Норвешка. На сила остануваат условите и обврските за влез во Норвешка од земји од ЕУ/ЕЕО  или надвор од ЕУ /ЕЕО. Норвешките власти сугерираат да се одложат сите не есенцијални патувања.

Почнувајќи од 15 јуни.2020, Норвешка ја отстрани обврската од 10 дневен задолжен карантин/самоизолација дома за лицата кои влегуваат во Норвешка од региони во другите нордиски земји кои ги исполнуваат критериумите на Норвешкиот институт за јавно здравје, оваа важи и за норвешки државјани и лицата со дозвола за престој кои ги посетиле Финска, Исланд, Данска, Фарските острови и Гренланд и за лицата кои живеат во оние региони кои ја посетуваат Норвешка за одмор,  во оваа мерка не е вклучена Шведска, но дозволено е транзит преку Шведска а не и престој, доколку се престојува важи обврската од 10 дневен задолжен карантин / самоизолација дома.

Нема рестрикција за влез во Норвешка за наши државјани кои имаат дозвола за престој во Норвешка. Сите лица (Норвешки државјани или наши кои имаа дозвола за престој во Норвешка) кои престојуваат во Република Северна Македонија по влегувањето во Норвешка имаат обврската од 10 дневен задолжен карантин / самоизолација дома.

Во Норвешка нема обврска од приложување на тест пред влегување во земјата.

Државјани на Република Северна Македонија, кои немаат  регулирано престој во Норвешка не можат да влезат пред 20 август, оваа одлука е од 14 март.

Не постои пречка за влез на дипломати и камиони кои пренесуваат стока во Норвешка

Наши државјани кои слетуваат и полетуваат од Осло и /или друг меѓународен аеродром можат без обврската од задолжениот карантин да го продолжат патувањето.

Секој што живее во Норвешка има право на основни медицински и услуги за нега. За време на пандемијата Covid 19, секој што престојува во Норвешка, исто така има право на медицинска помош во итни случаи. За услугите се наплаќа сума како да се има здравствено осигурување.

Сите наши државјани кои во Норвешка  се наоѓаат како посетители, и се без дозвола за престој и не се во можност да патуваат надвор од Норвешка пред истекот на рокот, нема да добијат никакви негативни последици.  Нема да бидат избркани заради ова, иако престој трае подолго од дозволените 90 дена

Сепак доколку нашиот државјанин престојувал нелегално во Норвешка пред појавата на вирусот корона во Норвешка, може да бидете протеран.

Норвешките власти  сугерираат странците да се обидат да излезат од Норвешка што е можно поскоро. Од Норвешка сè уште има летови, и многу луѓе успеваат да патуваат надвор од земјата на еден или друг начин.

Детални информации се достапни на веб страната на:

1.       МНР на Норвешка, www.regjeringen.no

2.       Норвешки директорат за емиграција www.udi.no

3.       Норвешки институт за јавно здравје  www.fhi.no

ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ

Од 01.06.2020 во ОАЕ имателите на дозвола за престој можат да влезат во државата. За да можата да влезат во ОАЕ нашите граѓани кои имаат дозвола за предстој прво треба да добијат одобрение за враќање и за истото треба да аплицираат на  (smartservice.ica.gov.ae). Барањето ќе биде одговорени во рок од 48 часа. По добивањето на  одобрението на  е-пошта од  страна  на Федералниот орган за идентитет и државјанство, поединците ќе можат да резервираат  билет од авиокомпаниите кои летаат кон земјата.

– По пристигнувањето во ОАЕ, патниците мора да направат тест за ПЦР во одобрена медицинска установа во рок од 48 часа од влегувањето во земјата. Тие кои  ќе го поминат тест за КОВИД-19  одат во домашна самоизолација/карантин  за период од 14 дена. За време на домашната самоизолација/карантин  се пријавуваат на апликација на која се следи нивниот здравствен статус, а со цел поддршка на  јавното здравство и безбедност. Здравствената состојба на лицето се следи на дневна основа, потребно е да се пополни  посебен формулар за карантин и да се одговори на повиците од здравствените власти со цел да се потврди статусот на изолираното лице со потребното термичко мерење. Во случај на појава на какви било симптоми треба да се побара медицинска помош од надлежните органи.

Оваа аликација може да се најде на следниов линк:

https://smartservice.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login

– Сите дипломати и членовите на нивните семејствота, кои поседуваат важечки дипломатски лични карти ќе бидат лабораториско тестирани (ПЦР) при влез во ОАЕ и истото ќе биде спроведено при пристигнување во државата, а по спроведеното тестирање следи 14-дневен карантин во домашни услови. Треба да се има во предвид и следново:

1.      Превозот од аеродромот до дома треба да биде со приватни возила или возилата на Мисијата, а не со јавен превоз, како што се (автобус, такси, метро,​​ возила на авиокомпании), со обврска да останат дома 14 дена.

2.       Изолираното лице мора да избегнува контакт со други лица во добро проветрена просторија, да се спречат посети и да потврди дека заедничките простории се соодветно приготвени.

3.       Здравствената состојба на лицето се следи на дневна основа, треба да се пополни  посебен формулар за карантин и да се одговори на повиците од здравствените власти со цел да се потврди статусот на изолираното лице со потребното термичко мерење. Во случај на појава на какви било симптоми треба да се побара медицинска помош од надлежните органи

ПОЛСКА

Од полноќ од 12/13.06 2020. граничните контроли на целиот дел од внатрешната граница на Р.Полска се укинати. Укинувањето на граничната контрола на внатрешната граница подразбира и укинување на санитарната контрола и на обврската за карантин. Границата може да се премине слободно на кое било место, во правец до и од Полска.

Во Полска може да влезат:

државјани на Република Полска,

странци кои се сопружници или деца на граѓани на Република Полска или остануваат под нивна постојана грижа,

странци кои имаат полска картичка,

шефови на дипломатски мисии и членови на дипломатскиот и конзуларниот персонал на мисијата, т.е. лица со дипломатски ранг и членови на нивните семејства,

странци кои имаат право на постојан или привремен престој на територијата на Република Полска,

странци кои имаат право на работа на територијата на Република Полска, т.е. -странци кои имаат право да работат под истите услови како полски државјани, односно имаат акѕуелни документи кои покажуваат дека започнувањето со работата ќе започне веднаш по преминувањето на границата;

странци кои вршат превоз на лица или стоки, а нивниот транзит се одвива како дел од нивните професионални активности што се состојат од превоз на стоки или превоз на лица,

ученици и студенти кои студираат во Полска,

граѓаните на државите членки на Европската унија, Европскиот договор за слободна трговија (ЕФТА) земји членки – страни на Договорот за Европската економска област или Швајцарската конфедерација и нивните сопружници и деца кои патуваат низ територијата на Република Полска до нивното место на живеење или престој.

Во особено оправдани случаи, кои не се вклучени погоре, командантот на единицата на Граничната полиција, откако ќе добие согласност од Главниот командант на Граничната полиција, може да им дозволи на странците да влезат на територијата на Република Полска.

Сè уште има ограничувања при преминувањето на надворешната граница на ЕУ. Границата со Русија може да се премине само во Безгледи и Гржецки, границата со Белорусија – во Кушница, Бобрауники и Тереспол, и со Украина – во Дорохуск, Корцова, Хребене и Медика. Сите лица кои доаѓаат во Полска по преминувањето на надворешната граница на ЕУ, мора имаат обврска од задолжителен 14-дневен домашен карантин. За време на граничната проверка, секој патник е должен да пријави адреса каде ќе го помине карантинот и телефонски број за директен контакт. Овие информации се внесуваат директно во базата на податоци и автоматски се проследуваат до соодветните служби кои ќе потврдат дека карантинската обврска е исполнета.

ПОРТУГАЛИЈА 

Португалија не дозволува влез за странски државјани (државјани на Република Северна Македонија) освен доколку станува збор за:

– Носители на португалска дозвола за престој или виза за долг престој издадени од властите на Португалија;

– Носители на дозвола за престој или виза за долг престој издадена од земја членка на ЕУ кои транзитираат кон земјата на постојан престој;

– Репатријација на граѓани во рамките на механизмот за конзуларна помош;

– Лица на кои им е неопходнамеѓународна заштита;

– Лица кои патуваат од оправдани итни професионални причини:

– Лица кои чиј влез е оправдан од хуманитарни причини;

– Медицински лица, здравствени истражувачи и хуманитарни работници со цел извршување на нивната професија;

– Дипломататски и воени претставници.

Мерката карантин не е предвидена (освен за прекуморски територии каде се зборува португалскиот јазик).

РОМАНИЈА 

Државјаните на Северна Македонија кои имаат дозвола за престој во Романија, можат да се вратат во Романија од Северна Македонија, со тоа што подлегнуваат на задолжителна само изолација од 14 дена.

На граничните премини се потпишува изјава во која мора да се наведе точната адреса на живеење.

*Претставниците на дипломатскиот кор и членовите на нивните семејства (во кои спаѓаат и нашите дипломати со семејствата) при враќање/одење во Романија на задача, ослободени се од само изолација и приложување на негативен тест. При влез во Романија се мери температура и само доколку покажат знаци на покачена температура/симптоми се упатуваат во само изолација од 14 дена.

*За влез во Романија не е потребен негативен тест за КОВИД 19.

*За граѓаните кои доаѓаат од државите кои се во зелената зона (Австрија, Бугарија, Чешка, Кипар, Хрватска, Германија, Грција, Исланд, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Малта, Норвешка, Словачка, Словенија, Унгарија) не е задолжителна само изолацијата од 14 дена. Доколку покажат знаци на покачена температура на граничните премини, одат во само изолација 14 дена.

За сите граѓани кои доаѓаат од државите кои спаѓаат во другите зони задолжителна е само изолацијата од 14 дена.

*Мерката државен карантин е укината.

*Не постои обврска за приложување на тест.

СЛОВЕНИЈА

Сметано од 13 јуни, поради влошената епидемиолошка состојба во Северна Македонија, на сите лица кои доаѓаат од Северна Македонија и на лицата кои влегуваат во Словенија, а имаат постојан или привремен престој во Северна Македонија, им се одредува карантин во траење од 14 дена, без оглед на државјанството или престојувалиштето.

Исклучоци важат само за:

• лице кое се бави со трговија или активности кои при преминување на границата се докажуваат со доказ за вршење на трговскиот превоз или активности во Словенија или во странство (сертификат за извршена регистрација на услуги и сертификат А1 во согласност со законот, со кој се уредува прекуграничното вршење на услуги) и се враќа преку границата во рок од 24 часа од влегувањето, односно, достави негативен резултат на тестот за присуство на САРС-КоВ-2 (СОВИД-19), кој не е постар од три дена. Во случај на лице вработено во странска компанија што обезбедува услуга во Словенија и престојува во Словенија, ова лице, при преминување на границата, мора да ја достави адресата на престојувалиштето во Словенија и негативен резултат на тестот за присуство на САРС-КоВ-2 (СОВИД-19), не постар од три дена;

работници во меѓународниот транспорт;

•     лице кое врши превоз на стока до или од Словенија и за товарен транспорт во транзит и ја напушта Словенија во рок од 12 часа по влегување;

•     лице кое патува во транзит низ Словенија во друга земја во рок од 12 часа од влегувањето;

•     лице со дипломатски пасош;

лице кое обезбедува услуги за кои е издадена потврда од надлежното министерство и необезбедувањето на овие услуги, како резултат на одредувањето карантин, може да предизвика поголема социјална или економска штета. Додатно за тие исклучоци важи дека мора при преминување на границата да предложат негативен резултат од тестот за присуство на САРС КоВ 2 (КОВИД-19), кој не е постар од три дена и бил извршен во државите членки на Европската унија или шенгенското подрачје.

СРБИЈА 

Владата на Р. Србија на 22.05.2020 година донесе одлука за укинување на забраната за влез во Р. Србија за сите категории на домашни и странски државјани. Според истата, за влез повеќе не е потребна посебна дозвола/согласност, со што минувањето на границата е вратено на вообичаен режим. Исто така, наместо мерки на самоизолација и КОВИД-19 негативен тест, на граничните премини ќе се врачува писмено известување (здравствено предупредување) за придржување кон мерки за спречување на ширење на вирусот.

Со одлуката се регулира и рокот на важење на дозволите за привремен престој, кој може да се продолжи со поднесување барање до 01.07.2020 година, или во рок од 30 дена од остварениот влез.

Исто така со одлуката е пропишано дека на сите лица на кои им е одредена мерка- изолација во домашни услови-истата им се прекинува со денот на стапување во сила на одлуката.

ТУРЦИЈА

Република Турција почнувајќи од 11 јуни о.г. ги укина сите ограничувања и  рестрикции кои како резултат на пандемијата на КОВИД-19 беа воведени за странските државјани во врска со нивниот влез/излез и транзит до/од и преку Република Турција (забраната сеуште останува за копнената граница со Иран).

Странските државјани кои влегуват во Република Турција ќе бидат подложени за здравствена проверка, а за оние кој покажуваат симптоми на КОВИД-19 ќе се им биде направен бесплатен PCR тест на граничениот премин. Доколку тестот е позитивен страснките државјани ќе бидат хоспитализирани во Република Турција (процедурата за хоспитализацијата ќе биде спроведена на лице место со помош на преставници на Министерството за Здравство на РТ).

Според правилата на Република Турција, МНР на Турција, потребно е со вербална нота навремено (најмалку три работни дена однапред) да биде известено во врска со пристигнување на дипломатски/конзулари преставници и преставници на меѓународни организации и членови на нивните семејства (се доставуваат  информации кои вклучуваат: број на турска ИД карта, број на патната исправа, податоци за возилото, граничен премин и датум на негово преминување). Целта на наведената мерка е да се реализира нивни полесен и побрз премин преку границата.

Во Турција, нема ограничување за транзит на странските државјани. Исто така процедурите за престој (привремен/долготраен престој) на странски државјани продолжуваат да бидат нормални без ограничувања/рестрикции.

Македонските државјани кој не биле во можност да излезат од Турција  поради  различни причини поврзани со коронавирусот на КОВИД-19, а кои поминале над 90 дена престој во Турција, потребно е да ја напуштат Турција најдоцна до 10 јули о.г. (односно за време од еден месецпресметано од датумот кога се отворени границите на Република Турција).

УНГАРИЈА

Согласно владиниот декрет бр. 291/2020 (VI.17.) од 17 јуни 2020, на државјаните на Република Северна Македонија кои пристигнуваат од странство во  патничкиот сообраќај, и по укинувањето на вонредната состојба во Унгарија на 17 јуни 2020 им е забранет влез на територија на Унгарија.

По исклучок, на државјаните на Северна Македонија може да им се дозволи влез во Унгарија врз основа на посебно  “барање за ослободување од забраната за влез”  кое може да биде однесено единствено по електронски  пат на следната веб страна: https://ugyintezes.police.hu/en/home, и единствено на унгарски јазик, од страна на барателот или од него овластено лице. По  барањето одлучува  надлежниот локален  полициски орган на местото на влез, вклучително и при влез на меѓународниот Аеродром во Будимпешта “Лист Ференц”.

Полицискиот орган може да го уважи барањето доколку подносителот докаже дека целта на влез на територијата на Унгарија е некоја од следните:

а) учество во судска или службена постапка потврдено со  документ издаден од унгарски суд или  служба,

б)деловна или друга работа која ја потврдува административен орган на централната власт, независен регулаторен орган или автономен орган на јавната администрација со писмо покана,

в) медицинска нега која ќе ја потврди со документ од здравствена институција или друга соодветна потврда,

г) полагање на испит врз основа на потврда дека е ученик, студент која ја издава образовната институција,

д) прекугранично движење поврзано со транспорт, кога целта на влезот е пристап до почетната точка или враќање од дестинацијата на пратката (со заверена потврда од работодавачот)

ѓ) учество на фамилијарен настан (свадба, крштевка, погреб),

е) нега, згрижување на роднина,

ј) учество на спортски, културен, односно верски настан од посебно меѓународно значење,

и) од причина различна од горенаведените, за која може да се даде ослободување.

Државјаните на Северна Македонија кои имаат валиден регулиран престој во Унгарија исто така подлежат на постапка за одобрување за ослободување од забрана за влез во Унгарија, задолжителна медицинска контрола при влез во Унгарија и 14-дневен карантин.

Против решението  на полицискиот орган со кое се одбива барањето за ослободување од Забраната за влез, дозволена е жалба по која одлучува Главната полициска станица на Регионот (главниот град).

При влез на територијата на Унгарија, во интерес на потврдување на основаноста на барањето, лицето кое е ослободено од забраната за влез  (лице со дозвола) е должно на барање на граничните служби, да го покаже оригиналниот документ кој бил поднесен. Доколку лицето со дозвола не го покаже оригиналниот документ за потврдување на основаноста на барањето, или при влезот  се појави сомнеж за кредибилетот на истиот, може да се одбие влегувањето.

-НАПОМЕНА: по исклучок, обврската за поднесување на барање за ослободување од забраната за влез не се однесува на македонски  државјани кои се најтесни членови на семејства на унгарски државјани и на државјани на држави членки на ЕУ/ЕЕА.

-НАПОМЕНА: по исклучок, врз основа на меѓународен репроцитет,  Министерот за надворешни работи  и  трговија  на Унгарија со посебен декрет, во  координација со  Министерот за внатрешни работи, може да даде согласност за влез на државјани на одредени држави, без да подлежат на медицинска контрола и без обврска за 14-дневен карантин.

-НАПОМЕНА: по исклучок, забраната за влез не се однесува на преминување на границите со приватна патна исправа или  друг патен документ, доколку се работи за официјална посета на покана на унгарските власти.

-НАПОМЕНА: по исклучок, за носителите на дипломатски патни исправи се применуваат изземања согласно Виенската конвенција за дипломатски односи

Лицето на кое му е одобрен влез во Унгарија задолжително подлежи на медицинска контрола при влегувањето во Унгарија, при што:

а) доколку се утврди сомнеж за заболување од COVID-19, лицето нема да биде пуштено да влезе на територијата на Унгарија,

б) доколку нема сомнеж за заболување од COVID-19, лицето ќе биде упатено  во 14-дневен државен карантин, чие место го одредува епидемиолошката служба, или во 14-дневен домашен карантин. Лицата за кои е одреден карантинот се евидентираат во епидемиолошката служба.

в) не се бара приложување на негативен тест на COVID-19.

Државјани на Република Северна Македонија во патен сообраќај може да транзитираат преку територијата на Унгарија без посебно барање, освен во посебни околности по дискреција на граничната полиција.

Притоа:

мора да приложат доказ дека им е дозволен влез во земјата на крајната дестинација  (на пример работна дозвола, дозвола за престој итн.)

транзитот  преку територијата на Унгарија мода да биде во најкус можен рок, низ точно одредени рути и преку точно одредени гранични премини за таквиот меѓународен сообраќај, посочени од унгарските власти.

на влез во Унгарија, можно е тестирање за сомнителни на КОВИД 19.

Транзитот е слободен за возачи на товарни моторни возила во меѓународен промет, низ точно одредени рути и преку точно одредени гранични премини за таквиот меѓународен сообраќај, посочени од унгарските власти.

НАПОМЕНА: Унгарија како и секоја држава, независно од горенаведеното, го задржува дискреционото право да не дозволи  влез/транзит доколку се оцени дека влезот е ризичен поради епидемиолошки, јавно безбедносни или национално –безбедносни причини, без посебно појаснување.

 УКРАИНА

Од 15 јуни 2020 год. дозволен е влез на странци во Украина, кои имаат полиса за осигурување од Ковид-19; забранет е влез за сите кои не ја поседуваат полисата.

Тие што доаѓаат од ризични земји кои се обележани од СЗО со црвено освен полиса, мора да се наоѓаат на опсервација/самоизолација во траење од 14 дена, со користење на електронски мобилен сервис  „Дій вдома”

Нема обврска за поседување на PCR-тест

Исклучени од опсервација/самоизолација се лица кои не престојувале во  држави кои се обележани како ризични со „црвено” од страна на СЗО во последните 14 дена,  дипломати акредитирани во Украина, лица претставници на меѓународни организации, возачи на камиони, пилоти и завршени матуранти кои треба да полагаат државна матура во Украина.

ФИНСКА

На 12 јуни 2020, Владата на Финска донесе одлука за делумно продолжување на внатрешната гранична контрола и рестрикциите на надворешниот граничен сообраќај, до 14 јули 2020.

Ограничувањата за граничниот сообраќај на надворешните граници (помеѓу Финска и земји што не се во Шенген) ќе продолжат до 14 јули 2020.

Дозволено е враќање во Финска за:

а) државјани на Финска и членови на нивните семејства.

б) државјани на земјите од ЕУ и Шенген, кои живеат во Финска и членовите на нивните семејства.

в) државјани на трети земји кои живеат во Финска со дозвола за престој.

Дозволено е враќање/транзит во/низ други ЕУ и Шенген земји:

а) државјани на други земји од ЕУ и Шенген и членови на нивните семејства.

б)државјани на трети земји кои живеат во друга земја од ЕУ или Шенген, со дозвола за престој.

Дозволен е излез од земјата на државјани од трети земји.

Суштински сообраќај:

а) државјани на ЕУ или Шенген -земја или државјани на Велика Британија кои пристигнуваат од друга земја што не е во Шенген, ЕУ или Обединетото Кралство заради патувања по основ на вработување или задача.

б) персонал за здравствена заштита и спасувачка служба (вклучително и прва помош) и професионалци за нега на стари лица за време на задачи.

в) персонал за товарен транспорт и логистика за време на задачи.

г) дипломати, персонал на меѓународни организации, воен персонал и работници за хуманитарна помош при вршење на своите должности.

д) лица со Финска дозвола за престој и државјани на ЕУ / Шенген, кои имаат регистрирано право на престој.

ѓ) лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или кои патуваат од други хуманитарни причини.

е) лица кои патуваат од семејни или други лични причини.

ж) друг неопходен и оправдан превоз, како што е работа значајна за функционирањето на општеството или безбедноста на снабдувањето, за чие спроведување е потребно работење на лице или лица кои доаѓаат од друга земја и работата не може да се одложи; претставници на странските медиуми; воздушен транзит на аеродромот во Хелсинки; и пристигнување на член на семејство на фински државјанин кој живее во странство)

Од 15 јуни 2020, контролата на внатрешните граници е прекината за сообраќајот помеѓу Финска и Норвешка, Данска, Исланд, Естонија, Латвија и Литванија,. Внатрешниот сообраќај е неограничен на сите аеродроми и на сите пристаништа, (доколку точката на транспорт е отворена).

Сите аеродроми ќе бидат отворени за патнички сообраќај, (имајќи ги во вид патните ограничувања за внатрешен и надворешен граничен сообраќај).

До 14 јули 2020, внатрешната гранична контрола е вратена на: копнената граница помеѓу Финска и Шведска; во воздушниот сообраќај, со исклучок на сообраќајот помеѓу Финска и Норвешка, Данска, Исланд, Естонија, Латвија и Литванија; и во сообраќајот на вода, со исклучок на сообраќај на рекреативни бродови и редовни фериботски линии помеѓу Финска и Норвешка, Данска, Исланд, Естонија, Латвија и Литванија.

Следното е дозволено на внатрешните граници каде е воспоставена повторна контрола на границите:

• враќање во Финска

• враќање/ транзит во/низ други ЕУ и Шенген земји

• редовни корисници на патнички транспорт

• друг основен сообраќај.

Внатрешната гранична контрола може да биде насочена кон субјекти избрани врз основа на проценка на закана и ризик од страна на органите за внатрешна безбедност и здравствените институции. Примарниот фокус на контролата на внатрешната граница е на проверките на имиграцијата. Покрај дипломатите, влез за извршувањето на своите должности им е дозволен на носителите на службени/официјални пасоши.

Влезот во Финска на државјани на трети земји кои пристигнуваат за сезонска работа преку друга Шенген држава се евидентира во согласност со воспоставената пракса. Покрај 4500 сезонски работници за кои Владата претходно одлучи да дозволи влез, дозволен е влез на 4.500 дополнителни сезонски работници од земји вон ЕУ.

Почнувајќи од 15 јуни, самоизолација се препорачува на сите патници кои пристигнуваат во Финска од земји кои сè уште се предмет на внатрешна или надворешна контрола на границите. Лицата кои пристигнуваат од Естонија, Латвија, Литванија, Норвешка, Данска или Исланд не треба да се изолираат.

ФРАНЦИЈА

Франција не дозволува влез на странски државјани,  со исклучок на:

Носители на важечка француска или европска дозвола за престој или виза за долг престој кои имаат пријавено живеалиште на територијата на Франција или транзитираат низ Франција за да пристигнат на адресата на живеење во ЕУ земја;

Патници кои се во транзит до 24 часа во меѓународна зона, на пат кон Северна Македонија;

Членови на дипломатски и конзуларни мисии, како и на меѓународни организации кои имаат седиште во Франција и нивното најтесно семејство (брачен другар и деца);

Медицински лица кои се ангажирани во борбата против Covid-19;

Членови на авио-екипаж кои патуваат до местото на поаѓање;

Лица кои вршат меѓународен транспорт на стоки;

Поморци кои учествуваат во поморски транспорт на стоки или се дел од екипаж на рибарски брод.

Без оглед дали патниците се во транзит или Франција им е крајна дестинација, задолжително треба да пополнат и приложат Формулар и Изјава со која потврдуваат дека немаат никакви симптоми на инфекција со COVID-19 (подолу линк)  .

Постојат 4 видови формулари (во зависност од почетната и крајната дестинација). Државјани на Северна Македонија кои патуваат од земјата кон континентална Франција се должни да го пополнат Формуларот влез на територијата на континентална Франција од земја надвор од ЕУ.

Санитарни мерки по пристигнувањето на француската територија:

На патниците кои доаѓаат надвор од ЕУ (сите земји, освен членките на ЕУ [освен Шпанија], Андора, Исланд, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Сан Марино, Швајцарија, Светата столица), како и патници кои доаѓаат од Велика Британија (од 8 јуни па наваму) и од Шпанија (само по воздушен пат), по пристигнувањето во Франција, ќе им биде предложено  да спроведат двонеделен карантин од  дома или на друга одредена локација;

Патниците кои доаѓаат од ЕУ (земји-членки на ЕУ [освен Шпанија], Андора, Исланд, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Сан Марино, Швајцарија, Светиот Престол), не подлежат на санитарни мерки ако не покажат симптоми на инфекција СОВИД-19;

Патниците кои пристигнуваат во француските прекуокеански територии или патниците кои покажуваат знаци на инфекција COVID-19 при пристигнувањето на француската територија, ќе треба да извршат задолжителна двонеделне карантин дома или на друга одредена локација.

Од претходнонаведените санитарни  мерки изземени се  дипломатите и членовите на нивните семејства. Ним, при влез на француска територија може да им биде предложено доброволно да се подложат на санитарните контроли кои се спроведуваат на француските гранични премини. Притоа, доколку постојат симптоми на COVID-19 или се потврди инфекција ќе им биде сугериран двонеделен карантин на место по нивен избор.

За дополнителни информации може да се консултира следниот линк:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage?fbclid=IwAR3iByGHAR9fk1xCpTxpR9iOLFid0udGy8ESy0TUl1gzv0NtiufNF2gwk1g

ХОЛАНДИЈА

Холандската Влада го усвои предлогот на ЕУ кој се однесува на ограничување за сите несуштински патувања на лица од трети земји во Европа (сите земји членки на ЕУ, сите членки на Шенген и Велика Британија) со цел да се спречи ширењето на вирусот COVID19. Забраната за влез за сите несуштински патувања е продолжена до 1 јули 2020 год.

На македонските државјани им е дозволен  транзит. Тие може да патуваат преку Холандија до трети земји. Ова спаѓа во категоријата на исклучителни случаи наведена погоре (на патниците не им е дозволено да излегуваат од транзит зоната). Приложување на негативен тест не е потребно.

Секој патник кој патува за Холандија со авион треба да пополни здравствен образец кој ќе му биде даден од страна на авиокомпанијата. Истиот е достапен на следниот линк: https://www.rivm.nl/en/documenten/health-screening-form.

Ограничувањето на патувањето не се однесува на следниве категории на лица:

Државјани на ЕУ (вклучително државјани на Велика Британија) и   членови   на     нивните семејства**со цел патување во матичната земја;

Државјани на Норвешка, Исланд, Швајцарија, Лихтенштајн и членовите на нивното семејство**

Државјани на трети земји кои имаат картичка за престој или дозвола за престој во согласност со Директивата 2003/109 / EZ (LTR Директива)

Државјани на трети земји кои го добиваат своето право на живеење од други европски директиви или од националното законодавство на земјите членки

Иматели/носители на виза за долг престој, вклучително и лица со дозвола за привремен престој (MVV)

Лица со функција или потреби, вклучително:

Здравстени работници

Гранични работници

Лица вработени во транспортот на стоки, таму каде што е  потребно

Дипломати

Воен персонал

Персонал на меѓународни и хуманитарни организации

Лица кои имаат неопходни/уверливи  причини за посета на своите семејства* *Ова подразбира посета на терминално болен член на семејството или присуство на погреб. Се однесува на членови на семејство од 1 степен и 2 степен. Ова ги вклучува партнерите и децата од 1 степен, а внуците од 2 степен.

Патници кои транзитираат и кои сакаат да патуваат преку  Холандија во Трети земји

Лица на кои им е потребна меѓународна заштита; граничната постапка се  применува во целост

Лица кои се примени од хуманитарни причини

* Деца, лица во брак или во регистрирано партнерство или со доказ за заедничко живеење најмалку 6 месеци, како доказ за трајна врска, а кое може да се докаже со  нотарски акт, или пак договор за закуп или купување.

** под услов членовите на семејството да не патуваат на привремен престој во Холандија или во друга земја членка на ЕУ. Во случај на туризам или семејна посета, влезот во Холандија може да биде одбиен.

ХРВАТСКА

Со одлука на Кризниот штаб за цивилна заштита, а следејќи ги препораките на Европската комисија се продолжува забраната за влез во Р. Хрватска за граѓани од трети земји до 30 јуни 2020 за несуштински патувања.

Во Р. Хрватска нема воведено мерка карантин или самоизолација, ниту се побарува поседување на ПЦР тест Ковид 19;

За влез во Р. Хрватска за лица од земји вон ЕУ и шенгенскиот простор е овозможен под следниве услови:

Регулиран престој во Р. Хрватска  (дозвола за престој, работа, студирање и тн.)

Закажани здравствени лекувања во здравствени установи

Поседување документација со која се докажува покана за посета  на деловен субјект во Р. Хрватска

Поседување на документација со која се докажува сопственост на недвижност во Р. Хрватска

Резервација за  обезбедено туристичко сместување Р. Хрватска

Државјани на Северна Македонија можат да транзитираат преку територија на Р. Хрватска со претходен доказ дека имаа обезбедено дозвола за влез во државата со крајна дестинација.

ЦРНА ГОРА

Не е дозволен влез на македонски државјани во Црна Гора, бидејќи  во моментов Северна Македонија не го исполнува клучниот критериум за влез на странски државјани, а тоа е бројот на активни случаи на коронавирус во земјата на која е државјанин тој што влегува во Црна Гора,  да е помал од 25 на 100.000 жители. Истиот критериум важи и за земјата од која се влегува во Црна Гора, што значи дека условот е кумулативен (пр. дококу наш државјанин влегува во Црна Гора од Косово мора и Косово да го исполнува тој услов).

Врз основа на одлука на НКТ, списокот на држави кои го исполнуваат горниот критериум и чии државјани може да влезат во Црна Гора без мерки за карантин и самоизолација, се ажурира на неделно ниво, односно секој петок, од страна на Институтот за јавно здравје на Црна Гора.

Списокот може да се следи на следниот линк:

https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju .

На државјани на Северна Македонија, односно на сите лица кои имаат регулиран привремен или постојан престој во Црна Гора, а кои влегуваат во Црна Гора од држава во која е потврден процент на активни случаи заболени од корона вирус од 25 на 100 000 жители или поголема, им се опредлува мерка самоизолација или карантин во времетраење од 14 дена. На лицата кај кои во времетраење на карантинот, ПЦР тестирањето ќе покаже негативни резултати на корона вирусот, мерката самоизолација и карантин им се укунува по 14 –от ден.

Според усни информации од МНР на Црна Гора, дозволен е влез на државјаните на Република Северна Македонија, кои доаѓаат од некоја од Европските или други држави, чиј што процент на активни случаи заболени од корона вирус  е помал од 25 на 100 000 жители, при што треба да имаат доказ за регулиран привремен или стален престој. При влезот во Црна Гора, македонските државјани на кои им  е дозволен влезот, немаат обврска од приложување ПЦР тест.

Исклучок од забраната не е можен (и на дипломатите при влезот во Црна Гора им се определува мерка самоизолација). Камионскиот превоз на стоката  за потребите на Црна Гора, како и транзитот на стоката останува непречен, со посебни мерки на здравствен надзор, согласно со препораките на ИЈЗЦГ.

Доколку македонски државјани имаат потреба од лекување или патување од хуманитарни причини, секој случај се разгледува поодделно од страна на НКТ, по претходно уредно доставено барење до истото.

Правила за транзит на нашите државјани:

Донесена е одлука да се овозможи вонлинијски сообраќај со државите во кои стапката на активни случаи на корона вирус е помала од 25 на 100.000 жители, со тоа што овој превоз подразбира однапред определени групи на патници и исклучува попатно влегување и излегување на патниците, односно патниците мора да се превезуваат од местото на поаѓање (местото на влез во Црна Гора) директно до местото кое е цел на патувањето.

Се овозможува и транзит на луѓе и стоки преку територијата на Црна Гора, со државите во кои стапката на активни случаи на корона вирус е над 25 на 100.000 жители, без можност за влез и излез на патници во Црна Гора. Вработените и патниците во возилата за јавен превоз (авиони, автобуси, комбиња, такси возила) обврзани се да носат заштитни маски.

Што се однесува до приватните возила Амбасадата упати Нота за појаснување дали им е дозволен транзит на лицата кои со приватни автомобили доаѓаат од РСМ и транзитираат кон Хрватска и соседните земји, за што досега нема добиено одговор.

ЧЕШКА 

Според последното известување (од 15 јуни) МВР на Република Чешка (во прилог), режимот на патување (влез/транзит) на државјаните од трети земји (земји што не се членки на ЕУ) во/низ територијата на Чешка е следен:

1. Влез е дозволен само за државјаните од трети земји кои имаат постојан или привремен престој во земјата:

-доколку државјаните од трети земји кои исполнуваат услови за влез, поседуваат негативен PCR COVID-19 тест издаден не порано од 72 часа пред влезот во земјата, не подлежат на рестрикции за движење. Лабораторискиот наод од PCR COVID-19 тестот, треба да биде потврден и во важечка во Чешка лекарска потврда – се пополнува врз основа на PCR тестот, која, мора да биде заверена од (матичен) лекар (образецот на лекарската потврда се доставува во прилог);

-оние лица што не поседуваат валиден тест  и лекарска потврда, се упатуваат во 14 дневна домашна самоизолација;

-кога станува збор за ситуации што се третираат како „вонредни” или „хуманитарни”, како на пример, потреба од лекување, посета на болни членови на семејство и сл., можни се исклучоци, но само врз основа на претходна писмена најава од соодветното ДКП;

-нема забрана за влез на дипломати во земјата, но доколку сакаат да избегнат 14 дневна домашна самоизолација, при влез во земјата треба да покажат  негативен PCR COVID-19 тест издаден не порано од 72 часа пред влезот и погоренаведената лекарска потврда;

2. Транзит на државјани од трети земји е дозволен само ако нивна крајна дестинација е земја членка на ЕУ во која им е одобрен привремен или постојан престој и под услов да ја напуштат земјата во рок од 24 часа (на пример, македонски државјанин кој има престој во Полска, Германија, Шведска и тн., може да транзитира низ Чешка, под наведените услови). Во ваква ситуација не е потребна најава од соодветното ДКП, ниту PCR COVID-19 тест;

За државјаните од трети земји, кои не поседуваат престој во држава членка на ЕУ, транзит може да биде одобрен само врз основа на претходна писмена најава од  соодветното ДКП.

3. Транспортот на стока се одвива без ограничувања.

ШПАНИЈА 

ДКП Мадрид советува зголемени мерки на претпазливост при патување во Шпанија.

До 21.06.2020 во Шпанија е во сила одлуката дека во земјата можат да влезат само шпански граѓани, резиденти, дипломати, медицински лица и сл., со задолжителна самоизолација во траење од 14 дена.

На 21.06.2020, Шпанија ќе ги отвори границите (копнени, воздушни и поморски) за граѓани на земјите од ЕУ и Шенген зоната (со исклучок на Португалија, за која отворањето е превидено на 1 јули). Велика Британија сеуште се третира како земја членка на ЕУ. Отворањето на границите коинцидира со завршување на „состојбата на аларм” на 21 јуни 2020. Со тоа завршува и обврската за самоизолација за сите оние кои доаѓаат од овие земји (освен во случаи на реципроцитет). Од 21 јуни е дозволено и движење низ/меѓу регионите и провинциите на Шпанија, без ограничувања.

Во периодот од 00:00 часот на 21 јуни 2020г, до 00:00 часот на 1 јули 2020г., следните пристаништа и аеродроми се одредени како единствени точки за влез во Шпанија по поморски и воздушен пат, од кое било пристаниште или аеродром кој се наоѓа надвор од ЕУ/Шенген зоната.

Пристаништа: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Тenerife, Valencia, Vigo, Santander, Alicante, Motril, Algeciras и Tarifa, Барселона, Билбао, Лас Палмас де Гран Канарија, Малага, Палма де Мајорка, Тенерифе, Валенсија, Виго, Сантандер, Аликанте, Мотрил, Алгеширас и Тарифа.

Аеродроми: Barcelona – El Prat, Gran Canaria, Madrid- Barajas, Málaga- Costa del Sol, Palma de Mallorca, Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote – Cesar Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante- Elche, Santander -Seve Ballesteros, Bilbao и Valencia.

Кај аеродромите, оваа одлука не се однесува на државни авиони, летови кои прават застанувања за некомерцијални цели, ексклузивни карго-летови или позициони, хуманитарни, медицински или итни летови, а кај пристаништата, на државни бродови, бродови кои носат само товар и оние кои вршат навигација во хуманитарни, медицински или итни цели.

Граѓаните на земји кои не се членки на ЕУ, вклучувајќи ги и граѓаните на Република Северна Македонија, ќе можат да влезат во Шпанија започнувајќи од 01.07.2020, без обврска за приложување тест, карантин или самоизолација (освен во случаи на реципроцитет). Во зависност од епидемиолошката состојба на земјата од која што доаѓаат патниците, како и мерките во сила во односната земја за влез на шпански граѓани, можна е примена на рециопрочни здравствено-безбедносни мерки (вклучително и карантин или самоизолација, забрана за влез, и сл.). Специфичен услов е задолжително носење на маска, инаку законска обврска за сите граѓани во „новата нормалност” во Шпанија, се до пронаоѓање на вакцина, односно ефикасен треман. Непочитувањето се казнува со глоба до 100 евра.

Во моментов е дозволен е авионски транзит за наши граѓани (со максимално дозволено задржување на аеродромот од 24 часа), со генерална обврска следната дестинација да биде надвор од ЕУ/Шенген. Непочитување на ова правило, значи враќање на лицето во земјата од која пристигнало и добивање на печат за забрана за влез во Шпанија за одреден период.

Практични информации за туристи во Шпанија се достапни на следниот линк:

https://www.spain.info/en/reportajes/informacion-practica-turistas-covid-19-viajar-espana.html

ШВЕДСКА 

На 12 јуни 2020 Владата на Кралството Шведска донесе одлука за продолжување на времената забрана за влез во ЕУ преку Шведска до 30 јуни. Одлуката е донесена по препорака на Европската комисија, а целта е, како и претходно, да се ублажат ефектите од ширењето на вирусот САРС-КоВ-2 и да се намали епидемијата на КОВИД-19.

Времената забраната за влез почна да се применува од 19 март, првично со важење од 30 дена, а потоа беше продолжена двапати, во согласност со препораките на Европската Комисија. Последната одлука на Шведската Влада е за натамошно продолжување на забраната за влез до 30 јуни.

Со оваа одлука нема материјални промени во забраната за влез. Исто како и претходно, забраната за влез во суштина важи за сите странски државјани од сите земји, освен земјите членки на ЕУ, Велика Британија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн и Швајцарија.

Шведските државјани не се засегнати од забраната за влез.

Има два важни исклучоци од забраната за влез: 1) Граѓаните на ЕУ и лицата кои имаат дозвола за престој во Шведска сè уште можат да влезат во земјата за да се вратат во своите домови. 2) Во земјата може да влезат и лицата со особено итни потреби или кои треба да извршуваат основни функции во Шведска: здравствени работници, персонал кој превезува стоки или за специјални семејни причини.

Oд 13 јуни лицата без симптоми на КОВИД 19 можат да патуваат низ/во внатрешноста на Шведска без ограничувања, со обврзно следење на упатствата за физичко растојание. Административните одбори на окрузите во Шведска го следат потенцијалното влијание од оваа одлука врз ширењето на коронавирусот и доколку ситуацијата повторно се влоши, може да бидат воведени нови ограничувања.

Повеќе информации за времената забрана за влез во Шведска и за исклучоците може да се добијат од Шведската полиција на тел: (+ 46) 114 14, на веб-страната www.polisen.se, или на следните линкови Swedish Police website и COVID-19 and the Swedish Police. Одговори на најчесто поставувани прашања може да се најдат на следниот линк: Questions and answers – temporary entry ban to the European Union via Sweden

 ШВАЈЦАРИЈА

1. На сите странски државјани (освен членки на ЕU и EFTA + Обединето Кралство), вклучително и државјаните на Северна Македонија, кои имаат намера да влезат во Швајцарија, ќе им биде одбиен влезот.

Оваа забрана особено се однесува на следните категории на лица:

–          Туристи, посетители и учесници во настани;

–          Лица кои бараат работа во Швајцарија;

–          Лица  баратели на услуги во Швајцарија;

–          Лица кои им е потребен медицински третман;

–          Лица кои сакаат да поднесат барање за дозвола за престој.

2. Лицата, од трети земји кои по некој основ имаат регулирано престој во Швајцарија, имаат право на влез во земјата.

3. Сите оние лица кои имаат право на влез во Швајцарија, немаат обврска да приложат негативен тест или да бидат ставени во некаков вид на изолација, со упатување од страна на официјалните органи, за почитување на правилата за хигиена и социјалното растојание.

4. Пограничните служби го задржуваат правото да прават повремени проверки на патниците и при сомнителен случај истите имаат право да го задржат патникот и да биде упатен на тестирање и евентуална изолација.

5. Според постоечките регулативи, за акредитирање на нови дипломати, исто така не е потребно  да  се приложи негативен PCR тест или да биде ставен во некаков вид на излоација/карантин. Сепак, истото важи само за лица кои не се симптоматски.  Лицата кои покажуваат знаци на болест и потенцијални знаци на СОВИД-19 не треба да патуваат, туку да останат под медицински надзор (или изолација / карантин) во домицилната земја. Согласно постоечките прописи за акредитирање, дипломатите односно носителите на службени пасоши на Република Северна Македонија, треба да бидат најавени со дипломатска нота од страна на амбасадата до Протоколот на ШК, најмалку 5 (пет) работни дена пред датумот на нивното пристигнување во ШК.

6. За државјани од трети земји,  кои имаат намера да патуваат до/низ Швајцарија во друга земја, се применуваат следниве правила:

Транзит од држава на Шенген простор во друга држава на Шенген простор

–          После укинувањето на граничните контроли во Шенген-зоната и специјалните аранжмани поврзани со пандемиите на внатрешните граници, влегувањето од Шенген-држава со цел патување во друга Шенген држава е можно за секое лице што е има легален престој во Шенген просторот.

–          Транзит од држава на Шенген простор во трета земја

По укинувањето на граничните контроли во Шенген-зоната и специјалните аранжмани поврзани со пандемии на внатрешните граници, влегувањето од Шенген-држава со цел патување во држава надвор од Шенген-зоната е можно за за секое лице што е има легално престој во Шенген просторот.

–            Транзит од трета земја во држава на Шенген простор

Влегувањето во Швајцарија од држава надвор од шенген-зоната со цел да се патува во друга Шенген држава е можно само доколку е можно директно патување од трета земја во таа држава. Лицата со права на слободно движење и државјани на трети земји со документ за престој за земјата дестинација во Шенген зоната  ги исполнуваат барањата. Влегување за краток престој од 90 дена за кои не е потребен документ за престој, сепак, не е дозволен. Ако земјата-дестинација во Шенген-зоната има овластување за влез во поединечен случај, засегнатото лице мора да влезе во Шенген зоната патувајќи директно во таа земја.

–          Транзит од трета земја во трета земја

Не е можно да се влезе во Швајцарија од земја надвор од Шенген-зоната со цел да се патува во друга држава надвор од областа Шенген. Сепак, можно е да се транзитира од трета земја во друга преку националните аеродроми во Цирих и Женева. Во вакви случаи,  патниците не влегуваат во Швајцарија, но остануваат во транзитната област на аеродромот (за наши државјани кои транзитираат од прекуокеански земји). Амбасадата сепак врши најава за ваков тип на патници до овие две аеродромски служби.

7.       Влегувањето во Швајцарија е дозволено за лица кои вршат превоз на стоки (транспортери), кои притоа поседуваат документ  – Товарен лист, којшто детално ги наведува стоките доставени во пратката.

Привремени правила за престој на македонски државјани во странство за време на COVID-19 кризата

Во контекст на пандемијата Ковид 19, одредени држави објавија нови информации кои се однесуваат на правилата за престој и/или посебни дозволи кои важат на привремена основа во периодот додека трае состојбата на пандемија. Нови информации ќе бидат додавани на листата како што истите ги добиваме од страна на надлежните служби во релевантните држави.

АЛБАНИЈА

Сите македонски државјани и странски државјани кои се затекнати на територијата на РА, за продолжување или регулирање на престој (вклучувајки и поднесување на нови барања) можат да се поднесат  со електронско барање преку линкот https://e-albania.al/.

Воедно, информираме дека сите странски државјани пред истекот на престојот треба да го пријават нивното евентуално пречекорување на наведениот линк. барањето/одобрението се смета дека е валидно со добивање одговор дека истото е примено од страна на надлежните органи (при самото притискање на иконата за поднеси барање). Потребните документи се исти како и за редовно поднесено барање за регулирање престој/продолжување на престој.

АВСТРИЈА

Според Известувањето од МВР на Австрија, а во светло на актуелната состојба, за странците кои не можат да заминат на време и се принудени да го продолжат својот престој на австриска територија, важи следното:

Лицата, на кои за престој до 90 дена не им треба виза како и оние за кои важи обврската за виза и на почетокот на кризата имале валидна виза и сега се наоѓаат на австриска територија, мораат австриската територија или навремено да ја напуштат или својот престој да го регулираат кај надлежните австриски власти.

Меѓутоа, доколку поради фактичките причини не е можно да се постапи по оваа обврска за напуштање, ниту пак е можно регулирање на статусот како резултат на забраната за работа со странки воведена од страна на властите, казни нема да има. Во овој случај задоцнетото заминување нема да има никакви негативни последици во случај на издавање на идни визи. Веднаш штом состојбите повторно ќе дозволат, Австрија  треба да се напушти што е можно побрзо.

Лицата, чија дозвола за престој истекува, а аплицирање за нова не е можно, за кусо време ќе најдат повеќе информации на веб страничката за миграција (www.migration.at).

Лицата, кои имаат државјанство на ЕУ, ЕФТА, ВБ и Швајцарија можат да останат во Австрија.

Во врска со мерките за контрола на австриските граници, МВР постави информации и документи на својата интернет страничка:

https://bmi.gv.at/news.aspx?id=314A5A707A4547684D55733D). Дополнително, Министерството за здравство (https://www.sozialministerium.at) редовно става актуелизирани информации за релевантните закони, дозволи и наредби во врска со врска со корона вирусот.

АВСТРАЛИЈА

Околу регулирање на понатамошен престој на нашите граѓани, сугерираме благовремено да го продолжат престојот (со обезбедување на тн. Bridging visa) за да биде легално нивното останување во Австралија. Ја посочуваме веб страната на Министерството за внатрешни работи (Department of Home Affairs) која содржи подетални објаснувања: https://covid19.homeaffairs.gov.au/all-visa-holders

Мерките околу продолжување на визите важат за сите подеднакво, а постапката во најголем дел од случаите може да се спроведе електронски (on-line).

БЕЛГИЈА

Сите државјани од трети земји спречени да ја напуштат Белгија поради моменталната ситуација, може да побараат продолжување на нивниот престој. Барањето треба да се достави до општината на нивниот моментален престој во Белгија, исклучиво преку електронска пошта. Во случај на вонредна состојба, ова барање може да се испрати и директно до канцеларијата за странци, преку е-пошта (cs.suivi@ibz.fgov.be за франкофонска заедница и kv.opvolging@ibz.fgov.be за фламанската заедница).

Барателот мора да ги приложи следните документи:

–        копија од пасош,

–          копија од документ со кој се прикажува датумот на пристигнувањето во Белгија,

–          писмо со кое се објаснува зошто не може да ја напушти шенген зоната на закажаниот  датум, може со официјално писмо од Амбасадата,

–           патничко здравствено осигурување кој ќе важи до времетраењето на продолжениот престој,

–          адреса на престојот во Белгија, е-маил адреса.

Канцеларијата за странци ќе им  достави одлука преку е-пошта, а една копија ќе достави и до општината.

Можно да има проблем за здравственото осигурување, поради тоа што белгиските компании нема да прифатат да им обезбедат здравствено осигурување-продолжено и сугерираат да побарат од осигурителната компанија во РСМ да им издадат продолжено осигурување и да им се испрати по е-маил. Во секој случај, канцеларијата за странци ќе бидат што е можно по флексибилни, со оглед на моменталната ситуација.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Во врска со прашањето за регулирање на престојот на наши државјани затекнати во Босна и Херцеговина заради ситуацијата со корона вирусот, МНР на БиХ информираше дека сите странски државјани можат да го продолжат престојот во БиХ, при што е потребно само да се пријават во теренските канцеларии на Службата за работа со странци. Пријавувањето подлежи на посебен режим на прием на странки, со претходна најава.

ГЕРМАНИЈА

ОПЦИЈА 1 (државјани кои мораат да имаат виза при преминување на надворешната граница):

Државјаните на трети земји чија национална виза (Д виза) или друга дозвола за престој истекува треба да поднесат барање за продолжување на дозволата за престој до соодветната канцеларија за имиграција пред истекот на времетраењето. Поради моменталната состојба, апликацијата може да се направи преку е-пошта. Мора да бидат наведени целосните лични детали (презиме, родено презиме, име, правопис на имињата според германскиот закон, датум на раѓање, место и област на раѓање, пол, националност, број на пасош), типот на статусот/визата/дозволата и кој било архивски број од датотеката од канцеларијата за имиграција. Веќе со апликацијата, претходниот статус сè уште важи до решението на Канцеларијата за имиграција. Со цел можни контролни ситуации, препорачливо е да ја отпечатите апликацијата за продолжување или да ја држите во друга форма, покрај тековниот/истечениот документ  и вашиот личен пасош / лична карта.

За продолжување на шенгенските визи (Ц визи) генерално е потребно лично интервју со засегнатото лице. За да се поедностави постапката, на носителите на шенгенските визи (Ц визи) сега им се дава можност да испратат е-пошта до канцеларијата за имиграција, во која се наведуваат нивните лични детали (презиме, родено презиме, име, правопис на имињата според германскиот закон, датум на раѓање, место и област на раѓање, пол, националност, и број на пасош) за да побараат продолжување на периодот на поаѓање. Од имиграциските власти е побарано да бидат пофлексибилни при продолжување на периодот на заминување и за тоа формално писмено да го известат подносителот на барањето.

Со цел можни контролни ситуации во Германија или при напуштање на земјата, ова известување треба да се носи покрај пасошот и визата.

Со цел да се земат предвид тековните тешкотии при патувањето дома, Федералното Министерство за внатрешни работи, за градежништво и татковина, го испитува и донесувањето на законска регулатива во врска со имателите на шенген-визите што наскоро ќе истечат или штотуку истекле, со која во еден ограничен период по истекот на визата треба да бидат ослободени од обврската да поседуваат дозволи за престој.

Во моментов не е можно да се предвиди дали и кога оваа уредба ќе стапи во сила. Дотогаш, се препорачува да се постапува како што е опишано погоре во случај на истек на Шенген визата ако излезот е во моментот невозможен.

ОПЦИЈА 2 (државјани кои се ослободени од барањето за виза при преминување на надворешните граници):

Граѓаните на кои им е дозволено да влезат и да останат во шенген-зоната 90 дена во рок од 180 дена без виза, мора да се вратат во нивната земја на потекло по крајниот рок.

Доколку тоа не е можно заради тековните околности, тие луѓе треба да се јават во канцеларијата за имиграција на нивното живеалиште пред да истечат 90 дена и да ги достават своите лични детали (презиме, родено презиме, име, правопис на имиња во согласност со германскиот закон, датум на раѓање, место и област на раѓање, пол, националност, број на пасош) – исто така преку е-пошта – со цел да го легализираат нивниот престој. Со оваа апликација се активира измислен ефект, со резултат дека до решението на имиграцискиот орган за апликацијата, престојот се смета за дозволен. Со цел можни контролни ситуации во Германија или при напуштање на земјата, препорачливо е да ја отпечатите апликацијата за продолжување или да ја држите во друга форма, покрај доказите за истечениот престој во вашиот личен пасош / лична карта.

Ова важи и за државјани на трети земји од државите споменати во Дел 41 (1) од Законот за престој кои влегле во Германија без виза според оваа регулатива. Доколку засегнатото лице веќе има одобрение од Федералната агенција за вработување и поднело барање за дозвола за престој, тоа може да се вработи согласно утврденото во одобрението на Федералната агенција за вработување.

Ова не важи за државјани на трети земји од државите споменати во Дел 41 (1) од Законот за престој кои влегле без виза и сè уште не поседуваат одобрение од Федералната агенција за вработување. Од нив се бара да контактираат со надлежните органи за имиграција.

ГРЦИЈА

Грција информира дека според законодавството на ЕУ кое моментално е во сила, дозволата за престој може да биде продолжена единствено во случаи кога се доставени докази за т.н. „виша сила” односно „force majour” или хуманитарни причини, кој ги спречува да си заминат пред истекувањето на валидноста на нивната дозвола за престој или пред истекот на периодот во кој им е дозволен престој. Сите одлуки за продолжувања врз основи на виша сила „force majour” или хуманитарни причини, според Визниот правилник, прирачникот и/или Националното право за миграција се предмет на индивидуална проценка спроведена од страна на соодветните служби на грчката полиција, засновано на потребата за посебен исклучок (на пример. Во случај на сериозна болест или доколку остануваат во карантин). Доколку овие услови не се исполнети, државјаните на трети земји кои останале подолго од нивниот дозволен престој во Шенген зоната од 90 дена во период од 180 дена, ќе бидат предмет на соодветните административни мерки.

ДАНСКА

Во моментов не е возможно продолжување на визи за краток престој, поради тоа што имиграсиските служби на Данска се затворени за посетители. Исто така не е возможно да се поднесат пријави по електронски пат, ниту пак кај Данската полиција. Но, Данските имиграциони служби донесоа одлука да не ги земаат во предвид можните пречекорувања на дозволен престој на привремените визи доколку истите се последица на неможност на излез од Данска, како на пример откажани летови.

Данските имиграциски служби можат да се контактираат преку следниот линк: https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-the-Danish-Immigration-Service  или на https://www.nyidanmark.dk/en-GB/ContactUs/Contact%20SIRI

Во врска со дозволите за престој за кои е одговорна Данската имиграциона служба погледнете ја следната веб страна:

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/F%C3%A6lles/Corona-(COVID-19)-information/COVID-19-Information-for-the-Immigration-Service-users

За продолжување на работни и други дозволи под ингеренција на Данската агенција за меѓународно регрутирање и интеграција, посетете ја следната веб страна:

https://nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/F%C3%A6lles/Corona-(COVID-19)-information

ЕСТОНИЈА

Странци чиј престој во Естонија (безвизен или базиран на виза) завршува за време на ситуацијата на вонредната состојба во Естонија и кои немаат можност да се вратат во нивната земја на живеење, ќе имаат правна основа за престој во Естонија без да поднесат барање за продолжување на престојот;

Сите странци кои имаат законска основа за престој во Естонија заклучно со 12 март 2020г, ќе продолжат да ја имаат својата правна основа до 10 дена по завршувањето на вонредната состојба во Естонија (10 дена после 1 мај 2020г).

ИНДИЈА

Обичната виза, електронската виза како и престојот на сите странци кој истекол или ќе истече во периодот помеѓу  13.03.2020 (полноќ) до 15.04.2020 (полноќ), ќе биде продолжен на “Гратис” основа преку онлајн апликација на странецот во соодветната FRP/FRO канцеларија. Излезот за странските државјани, доколку истиот се бара во дадениот период, ќе биде  дозволен без никакви казнени мерки или пенали за пречекорен на престој.

ИРСКА

Новите COVID-19 мерки од Министерството за правда на Ирска се однесуваат на сите лица кои имаат валидна дозвола за престој (дозвола за имиграција и дозвола за меѓународна заштита) која истекува во периодот  меѓу 20.03.2020 и 20.05.2020, без оглед дали е издадена согласно домашните закони или овластувања на Министерот, или Директивата 2004/38 / ЕЗ (Директива за слободно движење). Имено, за сите лица чии дозволи за престој, истекуваат во наведениот период, донесена е одлука автоматски да се продолжат за два месеци. Обновувањето на дозволите е на иста основа како и постоечките дозволи  и се применуваат истите услови. Во врска со лицата кои имаат дозволи согласно Директивата за слободно движење, автоматската обнова е условена со исполнување на условите од Директивата. Со истата оваа мерка се опфатени и лицата кои имаат дозволи за кус престој (на пример дозволи/виза за туризам) при што автоматски се продолжува рокот на важење за два месеци доколку рокот на дозволата/визата истекува меѓу периодот 20.03.2020 и 20.05.2020.

Дополнителни информации се достапни на следниот документ издаден од страна на Министерството за правда и еднаквост на Ирска:

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/frequently-asked-questions-immigration-permission-covid-19-temporary-measures.pdf/Files/frequently-asked-questions-immigration-permission-covid-19-temporary-measures.pdf

ИЗРАЕЛ

Во врска со прашањето за регулирање на престојот на нашите граѓани затекнати во Израел , лицата  кои се затекнати во државата Израел а поради настанатите околности со пандемијата корона вирус и неможноста за слободно движење поради изречените мерки за борба против корона вирусот, треба да се обратат телефонски до Министерството за Внатрешни Работи на државата Израел – имиграциониот дел. Обраќањето  треба да биде исклучиво  по телефон поради забраната за движење .Инаку за сите други визи кои истекнуваат во март 2020 тие автоматски им се продолжуваат до 30.06.2020 и немаат потреба да одат во официјалните институции за продолжување на истите.

КАЗАХСТАН

Казахстан известува дека е донесена одлука за продолжување на визите и дозволите за работа на странските државјани кои живеат во Казахстан до 20 април 2020 година. Тоа значи дека Агенцијата за миграција, која работи во  рамките на Министерството за внатрешни работи  е одговорна да го евидентира секое лице и спроведе процесот, кој подразбира ставање на визата до истекот на зададеното време, без повторна апликација.

Времетраењето на престојот на другите странски државјани кои влегоа на територијата на Казахстан според постојните регулативи за безвизен режим за 57 земји, ќе се продолжи за 30 дена.

КАТАР

Неофицијално и во моментов се продолжуваат визите за еден месец.

КАНАДА

Лицата кои привремено престојуваат во Канада и кои имаат потреба да го продолжат својот престој, можат да аплицираат он-лајн за продолжување на нивниот статус. На лицата кои поднеле барање за продолжување на нивниот статус им е дозволено да останат во Канада се додека не биде донесена одлука во поглед на нивното ново барање и дури доколку законскиоит престој измине додека сеуште чекаат одговор по однос на нивното барање.

Лицата кои ќе поднесат барање за продолжување на законскиот престој, во оваа ситуација не треба да патуваат на ГП на влез во Канада (port of entry – POA) како досега (обично тоа беше на некој ГП на границата со САД). Барањата направени на ГП ќе бидат одбивани, бидејќи таквите патувања ќе се сматаат за „не-есенцијални”. Барањата ќе треба да се прават електронски.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

КОСОВО

Министерството за внатрешни работи на Република Косово има донесено Одлука каде информираат за следното: сите странски државјани кои имаат регулиран престој во Р.Косово, но им е истечен или истекува валидноста на истата и не се во можноста да ја продолжат, поради настанатата ситуација со корона вирусот COVID 19,им се продолжува рокот на важност до истекот на оваа одлука.

ЛАТВИЈА

Според одлуката со бр. 103 на Кабинетите на Министри на Република Латвија од 12 март 2020 година, странците кои биле со легален престој во Латвија до 13 март, а чиј легален престој истекол на 13 март, можат да останат во Латвија за време на вонредната состојба, без потреба да аплицираат за нови дозволи за престој или нови визи.

ЛИТВАНИЈА

Одделот за миграција информира дека странците, чиј период на легален престој во Литванија истекол за време на декларираната состојба карантин и кои не биле во можност да заминат од Република Литванија навремено и без своја вина, нема да бидат предмет на решенија за враќање, како како ни на административна одговорност за нелегален престој. Одделот за миграција информира дека странците, чиј период на легален престој во Литванија истекол за време на декларираната карантин и кои не биле во можност да заминат од Република Литванија навремено и без своја вина, нема да бидат предмет на решенија за враќање, како како и административна одговорност за нелегален престој. Гореспоменатите странци, како и оние во однос на кои е донесена одлука за враќање, но периодот за доброволно заминување истече за време на карантинот, може да останат во Литванија за време на карантинот на територијата на Република Литванија. Сепак, од нив ќе се бара да заминат по завршувањето на карантинот во Република Литванија во утврдениот период на толеранција (дополнителни информации за тоа во догледно време ќе бидат објавени на веб страната http://urm.lt/en/important-covid19).

За да се обезбеди непречено заминување на странците по карантинот, Одделот за миграција бара лицата, чиј период на легален престој во Литванија истекол (ќе истече) за време на декларираниот карантин и кои не беа во можност (не се во можност) да заминат од Литванија навремено без никаква вина, да го известат Секторот за миграција по е-пошта info@migracija.gov.lt. Ве молиме, закачете ја пополнетата табела „Информации што треба да се достават заедно со нотификација дека странецот не бил во можност (не е во состојба) да замине во одредено време заради карантин” на е-пошта. Табелата може да се симне на следниот линк: http://urm.lt/en/important-covid19). Во делот за коментари на табелата, треба да се наведе какви активности преземени странецот за да се врати во својата земја на престој.

МАЛТА

Малта известува дека сите македонски државјани кои поседуваат биометриски пасоши се изземени од потребата од виза во времетраење до 90 дена. Во случаи кога се очекува пречекорување на периодот од 90 дена како резултат на актуелната ситуација  со COVID 19,   потребно е  да се контактира Центарот за визи при Агенцијата за идентитет на Малта (Identity Malta Agency) на следниот е-маил: viza.ima@gov.mt

Истото важи и за лица кои имаат шенген виза поради тоа што не поседуваат биометриски пасош. Во случаи кога  македонските државјани имаат дозвола за престој во Малта или еквивалент што ќе истече, од нив се бара да се обратат до својот работодавец и истиот да ја контактира Единицата за иселеници при Агенцијата за идентитет Малта (Identity Malta Agency) преку е-маил на:  onlinesinglepermit.ima@gov.mt

НОРВЕШКА

Норвешка информира дека сите странци кои не се од земјите од ЕУ/ЕЕА, што значи и државјаните на Република Северна Македонија, требаат пред истекот на престојот да го пријават евентуалното пречекорување, со цел да не се соочат со проблем при излегувањето од земјата/Шенген зоната. Притоа, Норвешкиот директорат за имиграција (UDI) на веб страната има развиено икона на која нашите државјани можат да го пријават евентуалното пречекорување на престојот над 90 дена доколку ситуацијата со пандемијата Covid 19 продолжи.

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/questions-and-answers-regarding-the-corona-situation-i-norway/#link-18014

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО

Во одговор на тоа какви ќе бидат правилата за нашите државјани кои се наоѓаат на територијата на Обединетото Кралство и чии визи се истечени или набргу истекуваат, а се спречени да си заминат поради за состојбите со коронавирусот,  Британските Foreign Office и Home Office, информираа дека е формиран тим за одговори на имиграцииони прашања поврзани со COVID -19 за да им помогне на лицата кои се спречени да патуваат, а чии визи се истечени или набргу истекуваат. Контакт телефон (+44(0)8006781767) и е-маил (CIH@homeoffice.gov.uk). Во е-маил поракaта потребно е лицата да наведат што е можно повеќе информации за нивната ситуација (име, презиме, број на пасош, број на виза, датум на раѓање, државјанство, причини заради кои не можел да го напушти ОК во предвидениот рок и сл.). Поради Регулативата на Обединетото Кралство за заштита на личните податоци, тимот од имиграционите служби ќе може да разговара само со носителот на визата или апликантот за нивните специфични прашања.

Доколку трето лице (на пример член на семејството или спонзор) сака да зборува во име на носителот на визата, потребно е до тимот од имиграционите служби да биде доставена согласност од носителот на визата. Ова може да се направи или преку усна согласност на контакт телефонот на тимот за имиграција или преку писмена согласност на е-маил адресата. Е- маилот со кој се дава/потврдува согласност од носителот на визата мора да биде испратен од истата е-маил адреса, која е назначена на апликацијата за виза, со цел да може на истата е-маил адреса да биде вратен одговор. Без согласност од носителот на визата, тимот за имиграциони прашања нема да може да разговара за детали со трети лица.

Сите странски државјани на кус престој во ОК затекнати во неможност да заминат поради коронавирусот, а чии визи се истечени почнувајќи од 24 јануари наваму нема да се сметаат за лица кои го пречекориле дозволениот престој со визата; нема да претрпат никакви штетни последици во иднина при нови апликации за ОК виза; и нема да бидат правно гонети за време на кризата ниту протерани од ОК, туку визите ќе им бидат продолжени до 31.07.2020. Потребно е овие лица да пратат емаил на адреса специјално отворена од Home Office за оваа намена (CIH@homeoffice.gov.uk), во кој ќе известат за име, датум на раѓање, број на пасош, државјанство и зошто бараат продолжување на визата.

Продолжувањето на визата за кус престој ќе биде бесплатно и со рок до 31 јули 2020 г. Доколку состојбите бараат и подолго, пред истекување на овој рок, повторно ќе бидат објавени нови насоки од страна на Home Office.

Доколку лицето веќе ја има продолжено визата до 31 мај 2020 година (согласно претходно упатство на оваа тема од март 2020), визата ќе биде продолжена автоматски до 31 јули 2020 година. Од лицето се очекува да се врати во матичната земја веднаш штом тоа е безбедно и можно.

Странските државјани кои престојуваат на подолг престој (работа или студии), а кои треба да патуваат до матичната земја за да поднесат барање во соодветната британска амбасада или визен центар за продолжување на визата, ќе можат продолжувањето да го направат во ОК, со поднесување на истата документација и уплата на таксата како во нивните матични земји. Нивниот престој ќе се легализира тука и нема да имаат проблеми со властите.

Студентите ќе бидат ослободени од поднесување на потребните биометриски податоци за продолжување на нивните визи (поради мерките против ширење коронавирус) до 31 јули 2020.

Од петок 27 март 2020 г., сите центри за аплицирање за британски визи низ светот се затворени. Кога ќе се отворат повторно, во овој момент, не може да се предвиди.

За повеќе детали упатете се на следниот линк:

gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents

Постојано ќе се ажурира официјаланaта веб страна на Владата на Обединетото Кралство поврзана со COVID-19 каде ќе можат да се најдат најновите совети за јавното здравје во Англија, вклучувајќи и совети за патниците, како и совети за патување кои може да се најдат на веб страната на UK Foreign Office (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice).

ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ

Властите на ОАЕ преку социјаните медиуми даваат информации дека ќе ги продолжат истечените визи на сите странци кои живеат и престојуваат во ОАЕ. ДКП Абу Даби сеуште нема добиено официјален допис од нив.

ДКП Абу Даби се обрати до нашите граѓани кои се засегнати од овој проблем и по добивањето на нивните податоци се обрати до МНР на ОАЕ во која замоли пред надлежните власти да се продолжат визите на наште граѓани кои престојуваат и работат во ОАЕ без да се наплатат било какви пенали или казни. Подготвени се и поединечни писма со податоци од наши граѓани кои можат да ги презентираат пред належните органи во ОАЕ и во кое бараме продолжување на визите имајќи ја предвид целокупната состојба со Ковид -19.

РОМАНИЈА

Романија е/ќе биде флексибилна доколку македонските државјани го пречекорат престојот во земјата како последица на декларираната вонредна состојба во Романија поради пандемијата Ковид 19. Затекнатите лица на романска територија нема да бидат казнено евидентирани се додека трае вонредната состојба. Секој наш граѓанин кој го пречекорил престојот во Романија ќе треба да се јави во инспекторатот и да пополни електронски формулар, со што ќе му биде продолжен престојот без казнена евиденција се додека трае вонредната состојба од 30 дена.

РУСИЈА

Согласно решението на Министерството за внатрешни работи на Руската Федерација, сите странски државјани (вклучително и нашите), своите визи за привремен престој, работни визи, и слично, чија важност престанала непосредно пред прогласувањето на пандемијата на Covid-19 или ќе истече во наредниот период, можат да ги продолжат со поднесување на образложено барање до канцеларијата за миграција во местото на нивниот престој. Визите се продолжуваат за 90 дена. Исто така, за оние странски државјани кои работат како сезонски работници, дадена е можност да аплицираат за нов работен ангажман без да ја напуштат територијата на РФ.

СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Македонските државјани чии визи се истечени или наскоро истекуваат, а не се во можност да ја напуштат територијата на САД поради состојбите со COVID 19 пандемијата и затворањето на аеродромите и другите гранични премини, треба да го регулираат својот статус преку електронска достава на апликацијата I-539 (Application to Extend/Change Nonimmigrant Status) до USCIS.

СЛОВАЧКА

Словачка информира дека државјани на трети земји за кои е потребна виза и се наоѓаат на територијата на Словачка врз основа на Шенген виза со времетраење на дозвола за престој до 90 дена, ќе можат да аплицираат за продолжување на визата врз основа на хуманитарни причини. Државјани на трети земји можат да аплицираат за продолжување на Шенген визите лично во локалните Оддели за надворешна полиција врз основа на местото на нивниот регистриран престој во Словачка.  Времетраењето на дозволениот престој не смее да пречекори 90 дена вкупно.

Доколку државјани на трети земји во Словачка веќе го искористиле правото на престој со Шенген виза или дозволен престој без виза, тие мора да се обратат до соодветниот Оддел за надворешна полиција. Полицијата ќе издаде административна одлука за протерување без да се наметне мерка за забрана на повторен влез. Административната одлука за протерување ќе дозволи 30-дневен период во кој државјани на трети земји се обврзани да ја напуштат Словачка.

Доколку државјаните на трети земји се уште не можат да заминат во овој период поради постоечки ризици во земјата од каде доаѓаат, во смисла на потенцијален ризик за јавното здравје, можат да аплицираат за продолжување на престојот во соодветниот Оддел за надворешна полиција согласно Акт Бр. 404/2011 кој се однесува на престој на странци. Апликацијата мора да биде поднесена не подоцна од последниот ден од првичниот 30-дневен период. Рокот за напуштање на државата може да биде продолжен на 6 месеци или повеќе, земајќи ја во предвид  ситуацијата во земјата на потекло и ставот на Властите за Јавно здравје на Словачка.

СЛОВЕНИЈА

Странските државјани, затекнати на територија на Словенија, на кои им истекува/ќе им истече работната дозвола, дозволата за престој или рокот од 90 дена во рамки на 180 дена, ќе се смета дека легално престојуваат на територија на Словенија заради исклучителната ситуација, поврзана со затворени граници, неработење на управните служби и тн. На нашето барање дополнителна информација како ќе се операционализира мерката за дозволен престој надвор од роковите, беше одговорено дека нема да има казнување (црн печат или сл.), а откако ќе се смири и нормализира ситуацијата,  дека ќе биде јавно обзнането дека правилата се во сила.

Во однос на истекувањето на важноста на личните документи, на истите им се продолжува важноста, врз основа на донесениот Закон за привремени мерки во судските, управните и други јавно-правни работи заради спречување на ширење на заразната болест КОВИД-19. Роковите во управните работи не течат, освен во случаи кога постои опасност по животот и здравјето на луѓето, јавниот ред и мирот, јавната безбедност, имот од поголема вредност ако егзистенцијата на странката зависи од одлуката во случајот, ако остварувањето на други права зависи од решението.

Словенија информира за усвоени мерки за продолжување на валидноста на сите словенечки возачки дозволи, вклучително и осигурувањето на моторни возила и сертификати за АДР за превоз на опасни материи, до 18 мај 2020, кои инаку истекуваат помеѓу 17 март и 16 април 2020 година. Преземените мерки се усвоени со цел ограничување на ширењето на Ковид 19.

СРБИЈА

Србија известува дека странските државјани кои на денот на стапување на одлуката за вонредна состојба законски престојувале во Србија, можат да останат во Србија додека трае вонредната состојба, без обврска за покренување постапка за утврдување на нивниот статус.

Одлука линк:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/41/1/reg

Покрај тоа, информираат дека на сите државјани на Србија на кои им истекува или истекол рокот на важност на личните документи, ќе се сметаат за важечки се’ додека е на сила одлуката за воведување вонредна состојба.

Одлука линк:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/32/2/reg

ТУРЦИЈА

Доколку на странските државјани како резултат на воведените привремени  двострани или еднострани суспензии  на авионските летови од поголем број на авионски компании поради појавата на новиот коронавирус COVID-19  им бидат откажани летовите и со тоа се предизвикало надминување на времетраењето на нивните визи или времетраењето на нивниот престој заради виша сила, во такви случаи е потребно преку нивните дипломатски мисии да го известат МНР на РТ  со имињата, бројот на пасоши и местото на излез за да може да се направи соодветна евалуација, а со цел таа категорија на странски државјани при излезот од РТ да не бидат казнети за пречекорувањето на дозволениот рок на престој. Во согласност со наведениот став, сите државјани на РСМ кои се во категоријата на лица кои го пречекориле времето на нивниот престој, потребно е да се јавуваат во Амбасадата на РСМ во Анкара и ГК на РСМ во Истанбул и да ги остават потребните податоци за потоа истите да бидат доставувани до МНР на РТ.

УНГАРИЈА

Согласно член 30, став 1 (ц) од унгарскиот Закон за влез и престој во државата на државјани на трети земји од 2007г, на лице, државјанин на трета земја (вклучително од Република Северна Македонија-н.з.) треба да му се обезбеди дозвола за привремен престој доколку престојува на територијата на Унгарија повеќе од законски дозволеното, доколку е попречен да ја напушти Унгарија поради хуманитарни причини, како и поради причина која се појавила не по негова вина или е неотстранлива или е во врска со вработување.Ваквата дозвола за привремен престој се издава на три (3) месеци, која може да се продолжи најмногу за три (3) месеци. Државјаните од трети земји (вклучително од Република Северна Македонија-н.з.) кои законски престојуваат во Унгарија можат да го регулираат својот престој во канцелариите на Регионалната дирекција на Регионот Пешта во работно време, а по работно време во Централната дежурна канцеларија на Главната државна дирекција на полицијата за странци (Budapest, XI, Budafoki ut 60).

МНРТ на Унгарија дополнително извести декадржавјаните на трети земји (вклучително Република Северна Македонија-н.з.) кои имаат виза за краток престој и кои поради постоењето на опасната ситуација (COVID -19) не можат да ја напуштат Шенген зоната во рокот додека им важат визите, за продолжување на истите и за регулирање на законскиот престој можат да се обратат до Главната државна дирекција на полицијата  за странци и Регионалната дирекција на Регионот Пешта, во канцелариите за услуги на клиенти. Притоа, МНРТ на Унгарија посочи дека согласно информацијата од Главната државна дирекција на полицијата  за странци, моментално тоа можат да го направат единствено онлајн на нивната веб страна, преку соодветниот линк на менито, во делот на услуги на клиенти.

ФИНСКА

Поединци кои не се во можност да ја напуштат Финска (на пример, откажани летови) можат, по поднесувањето на апликација, да добијат продолжување на визата, под услов вкупната должина на престојот во Шенгенскиот регион не надмине 90 дена. Ако престојот во Финска надмине 90 дена, мора да се поднесе барање за дозвола за посетител. Пријавата за продолжување во Финска треба да се поднесе пред истекот на тековниот дозволен престој.

ФРАНЦИЈА

Франција известува дека лицата што се влезени во државата како туристи, ќе може (од оправдани причини) да го продолжат својот престој во Префектурите на местото каде што се наоѓаат.

Покрај тоа, Франција информира дека на носителите на Документ за привремен престој (Titre de séjour) по автоматизам се продолжува важноста на  документот за 3 месеци, доколку важноста му истекува по 16 март 2020.  Ова се однесува на следниве видови документи за привремен престој:

1. Визи за долг престој;

2. Документ за привремен престој (Titre de séjour);

3.Привременa дозволa за престој (Аutorisation provisoires de séjour);

4.Потврдa за барање азил (Аttestation de demande d’asile) и

5. Потврдa за поднесено барање за Документ за привремен престој (Récépissés de demande de titre de séjour).

Министерството им препорачува на сите носители на горенаведените документи, ДА НЕ ПАТУВААТ НАДВОР ОД ФРАНЦИЈА, бидејќи продолжувањето на рокот на овие документи важи единствено на територијата на земјата.

За  странските државјани за кои не е потребна Шенген виза ( меѓу кои и државјаните на Северна Македонија) и чие што времетраење на максимално дозволениот престој во Шенген зоната е надминато или набрзо ќе биде надминато, во случај на оправдана неопходност, треба да се обратат до Префектурата на местото во кое престојуваат која ќе може да им издаде Привремена дозвола за престој.

ХРВАТСКА

Амбасадата се обрати со барање за разбирање и флексибилноси и доби позитивен одговор во однос на пристапот кон ова прашање.

ХОЛАНДИЈА

Постигнат e договор со Министерството за правда и безбедност на К.Холандија, настаната ситуација да се има во предвид и да се има позитивен пристап кон истото, со тоа што затекнатите државјани од трети земји треба да се пријават во Службата за имиграција и натурализација (IND) и доколку е потребно, да аплицираат за виза.

Холандија известува дека корона вирусот Ковид 19 може да влијае врз државјани на трети земји кои остануваат во други земји врз основа на визи или дозволи за престој или пак ги пречекоруваат периодот на дозволен престој, а не се во состојба да заминат пред истекувањето на периодот во кој им е дозволено да останат.  Холандија информира дека ќе има флексибилност кон лицата на кои им е потребно да останат подолго во Холандија поради Ковид 19. Исто така, Холандија ќе биде флексибилна кон оние кои ќе останат во земјата подолго од периодот кој им е дозволен поради Ковид 19.

Холандија ќе дозволи привремен продолжен престој за странски државјани на кои дозволата им истекува. Ќе можат да побараат продолжување на телефонот на Immigration and Naturalization Service (IND, tel. 088-04.304.30). Ќе треба да го имаат бројот на визата за време на повикот. Продолжувањето ќе биде валидно само за територијата на Холандија и ќе биде регистрирано на Европскиот систем за виза информации – Еuropean Visa Information System (VIS).

ЧЕШКА

Странците кои легално престојувале на територијата на Чешка во моментот на прогласување на вонредната состојба (12 март н.з.), може да продолжат да престојуваат во земјата за време на траењето на вонредната состојба, без да имаат потреба од решавање на прашањето на престојот.

Во случај на престој врз основа на краткорочна виза, таа се продолжува автоматски, без да има потреба од контактирање на надлежниот орган; во случај на виза за долг престој/дозвола за престој над 90 дена, барањето за продолжување може да се достави до надлежниот орган по редовна или електронска пошта, а не непосредно во просториите на надлежниот орган”.

ШВЕДСКА

Во врска со прашањето за регулирање на престојот на нашите затекнати граѓани во Шведска, според Шведската агенција за миграција, која е одговорна агенција за овие прашања, поединци кои можат да докажат дека не се во можност да ја напуштат Шведска (на пример, откажани летови) можат, по поднесувањето на апликација, да добијат продолжување на визата, под услов вкупната должина на престојот во Шенгенскиот регион да не надмине 90 дена. Ако престојот во Шенген надмине 90 дена, мора да се поднесе барање за дозвола за посетител. Пријавата за продолжување на престојот во Шведска треба да се поднесе пред истекот на тековниот дозволен престој.

ШПАНИЈА

Во согласност со Кралскиот Декрет 463/2020 од 14 март, истекувањето на роковите се суспендира и затоа сите странци кои ќе го пречекорат дозволениот период за престој во Шпанија нема да бидат погодени или санкционирани.

Фото: ibalkan.net


Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со Услови за преземање.

Банер за Супер7