ММС


Овластен застапник за Македински Медиа Сервис за маркетинг, продажба и промоција е ГБЦ Комуникации – Штип тел 032/397-707- локал 214 и Скопје 02/3220-201 marketing@mms.mk

Официјален ценовник на Македонски Медиа Сервис

Официјален ценовник за ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021

Наши соработници во изминативе години се:

1x1