Макретинг

Веб страницата ММС.mk на своите корисници им нуди можност да ги следат и пребаруваат најбитните и најновите вести од повеќето информативни веб страници во Македонија.
(повеќе од 50 веб страници на телевизии, весници, информативни агениции, портали и сл.)

ММС.mk започна со работа на 1 Јуни 2017.

Комплетниот ценовник за огласување на ММС.mk со дополнителни информации во врска со закупување на рекламен простор, можете да го превземете од тука.


Банери

ПозицијаДимензииЦена
(за закуп на простор)
Инфо
Банер 1 (насловна) 728 x 90 250 мкд/дневно  
Банер 2 (возче) 620 x 120 300 мкд/дневно  
Банер 3 (мало) 300 x 250 300 мкд/дневно  
Банер 4 (поп-ап) 620 x 1280 400 мкд/дневно  
  • Закупените банери можете да ги распределите во период со произволна должина
  • Закупените банери се прикажуваат рамномерно во зададениот период.
  • Максимална големина на банер на позициите на десктоп верзијата е 300KB.