“Rruga Drejt” – Debat mbi bonuset për anëtarët e KSHZ-së PJ 1