Republic Of Northern Macedonia

Ние мораме да го смениме уставното име, ако сакаме идните генерации да добијат шанса како Македонци. Па дури и шанса да одат на Марс.