Совршенството на политичкиот канибализам во „ослободената“ Македонија

Во Македонија политичкиот канибализам,  не е чудно што најмногу е изразен помеѓу политичарите – Македонци. Иако не е нова појава, овој пат го достигна врвот на своето совршенство. Во моментов сведоци сме на политички канибализам кој го спроведува владеачката партија (иако како појава, за жал, не е нов и непознат и за останатите политички партии). […]