Не важи правилото дека малите компании не се интересни – сега секој може да биде жртва на сајбер напад

Во денешно време компаниите сè повеќе и повеќе учат што е тоа сајбер заштита и сè повеќе препознаваат какви последици може да им остави некаква сајбер закана.