Комесарот Хан, 137-ми пат

Сега Хан убаво ќе ни објасни, на англиски со австриски акцент, дека реформите се важни, но уште поважна е стабилноста што ќе треба да ја произведеме и да ја сочуваме барем до средината на идната година.