ДРЖАВА БЕЗ ИСТОРИЈА, НАРОД БЕЗ ИДНИНА!

Секое дрво има свои корења и семка, секое живо има свој сој… Разбирливо, и секој народ свое име, свој идентитет! Држава без историја, народ без иднина. А, кој ја бриши нашата историја и идентитет, вистината за Македонците и за Македонија? Нам Европа не ни треба за да се спознаеме сега и утре, бидејќи Македонија е […]