Бујароска - Дрисла да ги исполни стандардите или да се затвори

Александра Бујароска од Фронт 21/42 по информаците дека депонијата Дрисла е опасна по здравјето не гледа дека и сега се бара долгорочно решение.Таа оценува дека новите власти посериозно почнале да го третираа проблемот со загадувањаето во Скопје, но екологистите очекувале многу повеќе.